nynorsk » engelsk UK   Familie


2 [to]

Familie

-

+ 2 [two]

+ Family Members

Klikk for å se teksten:   
nynorskEnglish UK
bestefaren th- g---------r +
bestemora th- g---------r +
han og ho he a-- s-e +
   
faren th- f----r +
mora th- m----r +
han og ho he a-- s-e +
   
sonen th- s-n +
dottera th- d------r +
han og ho he a-- s-e +
   
broren th- b-----r +
systera th- s----r +
han og ho he a-- s-e +
   
onkelen th- u---e +
tanta th- a--t +
han og ho he a-- s-e +
   
Vi er ein familie. We a-- a f-----. +
Familien er ikkje liten. Th- f----- i- n-- s----. +
Familien er stor. Th- f----- i- b--. +
   

Pratar vi alle «afrikansk»?

Ikkje alle av oss har vore i Afrika. Det kan derimot sjå ut som om alle språk har vore der! Det trur i alle fall nokre vitskapsfolk. Etter deira meining ligg opphavet til alle språk i Afrika. Derifrå har dei breidd seg utover heile verda. Til saman finst det meir enn 6.000 ulike språk. Dei skal visstnok alle ha afrikanske røter. Forskarar har samanlikna fonema i ulike språk. Fonem er dei minste meiningsberande elementa i språk. Viss du endrar eit fonem, endrar du meininga av eit ord. Eit døme frå engelsk kan tydeleggjera det. På engelsk er «tip» og «dip» forskjellige ting. Altså er /d/ og /t/ ulike fonem på engelsk.

I afrikanske språk er det flest av desse lydforskjellane. Det blir tydeleg færre av dei di lenger bort frå Afrika du kjem. Nettopp i dette finn forskarane eit prov for teorien sin. Folkesetnader som spreier seg, blir meir einsarta. Den genetiske variasjonen deira blir mindre i yttergrensa. Det er fordi talet på «nybyggjarar» blir mindre. Di færre gen som vandrar ut, di meir einskapleg blir folkesetnaden. Det blir færre moglege genvariantar. Difor er medlemmane i den utvandra populasjonen genetisk likare. Vitskapsfolk kallar dette ein nybyggjareffekt. Då menneska vandra ut frå Afrika, tok dei språket med seg. Få utvandrarar har òg få fonem med seg. Difor har enkelte språk vorte meir eins gjennom tida. At homo sapiens kom frå Afrika, verkar for å vere prova. Vi er spente på om det gjeld for språket deira òg...
Gjett språket!
Det _______e språket er blant de viktigste språk verden over. Mer enn 300 millioner mennesker i over 20 land snakker _______. Dette Afro-asiatiske språket oppsto for flere tusen år siden. Opprinnelig ble det kun snakket på Den _______e halvøy, det ble senere utbredt. Det er mange forskjellige _______e dialekter. Mange av dialektene er veldig forskjellig fra vanlig _______. Folk fra forskjellige regioner, forstår ofte ikke hverandre.

Gammel _______ snakkes veldig lite. Det finnes hovedsakelig i skriftlig form. Interessen for _______ har vokst de siste årene. Mange synes det _______e skriftsystemet er veldig fasinerende. Det skrives fra høyre til venstre. Hvis du vil lære _______, må du gjøre det i en bestemt rekkefølge. Først uttalen, så grammatikken, deretter skriftsystemet. Hvis du holder deg til den rekkefølge, vil du definitivt ha det gøy mens du lærer.