nynorsk » engelsk UK   Å lære framandspråk


23 [tjuetre]

Å lære framandspråk

-

+ 23 [twenty-three]

+ Learning foreign languages

Klikk for å se teksten:   
nynorskEnglish UK
Kvar har du lært spansk? Wh--- d-- y-- l---- S------? +
Snakkar du portugisisk òg? Ca- y-- a--- s---- P---------? +
Ja, og så kan eg litt italiensk. Ye-- a-- I a--- s---- s--- I------. +
   
Eg synest du snakkar veldig bra. I t---- y-- s---- v--- w---. +
Språka liknar på kvarandre. Th- l-------- a-- q---- s------. +
Eg kan godt forstå dei. I c-- u--------- t--- w---. +
   
Men å snakke og skrive er vanskeleg. Bu- s------- a-- w------ i- d--------. +
Eg gjer mange feil. I s---- m--- m--- m-------. +
Det er fint om du rettar på meg. Pl---- c------ m- e--- t---. +
   
Uttalen din er veldig bra. Yo-- p------------ i- v--- g---. +
Du har litt aksent. Yo- o--- h--- a s----- a-----. +
Eg kan høyre kvar du kjem frå. On- c-- t--- w---- y-- c--- f---. +
   
Kva er morsmålet ditt? Wh-- i- y--- m----- t----- / n----- l------- (a-.)? +
Går du på språkkurs? Ar- y-- t----- a l------- c-----? +
Kva lærebok brukar du? Wh--- t------- a-- y-- u----? +
   
Eg hugsar ikkje i farten. I d---- r------- t-- n--- r---- n--. +
Eg hugsar ikkje tittelen. Th- t---- i- n-- c----- t- m-. +
Eg har gløymt det. I’-- f-------- i-. +
   

Germanske språk

Dei germanske språka høyrer til den indoeuropeiske språkfamilien. Denne språkgruppa har fonologiske kjenneteikn. Forskjellar i lydsystemet skil desse språka frå andre språk. Det finst om lag 15 germanske språk. Dei er morsmålet til 500 millionar menneske over heile verda. Talet på einskildspråk er vanskeleg å fastsetje. Ofte er det uklart om det handlar om sjølvstendige språk eller dialektar. Det viktigaste germanske språket er engelsk. 350 millionar menneske i verda har det som morsmål. Så kjem tysk og nederlandsk. Dei germanske språka blir delte inn i ulike undegrupper. Det finst nordgermanske, vestgermanske og austgermanske språk. Nordgermanske språk er dei skandinaviske språka.

Engelsk, tysk og nederlandsk er dei vestgermanske språka. Dei austgermanske språka er alle utdøydde. Til desse høyrte til dømes gotisk. Kolonialiseringa har breidd dei germanske språka ut over heile verda. Difor blir nederlandsk forstått i Karibia og Sør-Afrika. Alle dei germanske språka kjem frå same rota. Men det er ikkje klart om det fanst eit einskapleg opphavsspråk. Og elles finst det berre nokre få gamle germanske tekstar. Ulikt dei romanske språka, finst det knapt kjelder. Difor er det vanskelegare å forske på dei germanske språka. Vi veit nokså lite om kulturen til germanarane òg. Dei germanske folka var ikkje éin einskap. Det fanst ingen sams identitet. Difor må vitskapen stole på andre kjelder. Utan grekarane og romarane ville vi visst lite om germanarane!
Gjett språket!
_______ er et medlem av den Romanske språkfamilien. Det er nært i slekt med Spansk, Fransk og Italiensk. Det snakkes i Andorra, Catalonia-regionen i Spania og på Balearene. _______ snakkes også i deler av Aragon og Valencia. Det er i alt 12 millioner mennesker som snakker eller forstår _______. Språket oppsto i Pyreneene regionen mellom det 8. og 10. århundre. Det spredte seg deretter til sør og øst gjennom territoriale erobringer.

Det er viktig å merke seg at _______ ikke er en dialekt av Spansk. Det er utviklet fra Vulgærlatin og er ansett som et selvstendig språk. Så, Spanjoler og latinamerikanere forstår ikke automatisk dette språket. Strukturen i _______ ligner veldig på andre i det Romanske språk. Men det er også noen ting som ikke forekommer i andre språk. De som snakker _______ er veldig stolt av språket sitt. At folk skal lære seg _______, har vært fremmet av politiske grupper i et par århundrer. Lær _______ - dette språket har en framtid!