nynorsk » engelsk UK   I byen


25 [tjuefem]

I byen

-

+ 25 [twenty-five]

+ In the city

Klikk for å se teksten:   
nynorskEnglish UK
Eg vil til togstasjonen. I w---- l--- t- g- t- t-- s------. +
Eg vil til flyplassen. I w---- l--- t- g- t- t-- a------. +
Eg vil til sentrum. I w---- l--- t- g- t- t-- c--- c----- / c----- (a-.). +
   
Korleis kjem eg til togstasjonen? Ho- d- I g-- t- t-- s------? +
Korleis kjem eg til flyplassen? Ho- d- I g-- t- t-- a------? +
Korleis kjem eg til sentrum? Ho- d- I g-- t- t-- c--- c----- / c----- (a-.)? +
   
Eg treng ei drosje. I n--- a t---. +
Eg treng eit kart over byen. I n--- a c--- m--. +
Eg treng eit hotell. I n--- a h----. +
   
Eg vil gjerne leige ein bil. I w---- l--- t- r--- a c--. +
Her er kredittkortet mitt. He-- i- m- c----- c---. +
Her er førarkortet mitt. He-- i- m- l------ / l------ (a-.). +
   
Kva er det å sjå i byen? Wh-- i- t---- t- s-- i- t-- c---? +
Gå i gamlebyen. Go t- t-- o-- c---. +
Dra på omvising i byen. Go o- a c--- t---. +
   
Gå til hamna. Go t- t-- h------ / h----- (a-.). +
Dra på båtomvising. Go o- a h------ / h----- (a-.) t---. +
Kva anna er verdt å sjå? Ar- t---- a-- o---- p----- o- i-------? +
   

Slaviske språk

Slaviske språk er morsmål for 300 millionar menneske. Dei slaviske språka høyrer til den indoeuropeiske språkgruppa. Det finst om lag 20 slaviske språk. Det største av dei er russisk. Meir enn 150 millionar pratar russisk som morsmål. Så fylgjer polsk og ukrainsk, med om lag 50 millionar brukarar kvar. I språkvitskapen blir dei slaviske språka delte i fleire undergrupper. Det finst vestslaviske, austslaviske og sørslaviske språk. Dei vestslaviske språka er polsk, tsjekkisk og slovakisk. Russisk, ukrainsk og kviterussisk er dei austslaviske språka. Dei sørslaviske språka er serbisk, kroatisk og bulgarsk. Ved sidan av desse finst det mange fleire slaviske språk. Men desse blir tala av relativt få menneske.

Dei slaviske språka stammar frå eit felles opphavsspråk. Dei einskilde språka har utvikla seg nokså seint frå dette opphavsspråket. Dei er altså yngre enn dei germanske og romanske språka. Størstedelen av orda i dei slaviske språka liknar kvarandre. Det kjem av at dei fyrst nokså seint skilde lag. Frå eit vitskapleg synspunkt er dei slaviske språka konservative. Det tyder at dei framleis inneheld mange gamle strukturar. Andre indoeuropeiske språk har tapt desse gamle formene. Difor er dei slaviske språka særs interessante for forskinga. Ut frå dei kan vi finne ut mykje om tidlegare språk. På denne måten vonar forskarane å rekonstruere indoeuropeiske språk. Eit særmerke på slaviske språk er at dei har få vokalar. Dessutan finst det mange lydar som ikkje finst på andre språk. Særleg vesteuropearar har difor ofte problem med uttala. Men ikkje ver redd – det kjem til å gå bra! På polsk: Wszystko będzie dobrze!
Gjett språket!
_______ er et Sør-Slavisk språk. Det er beslektet til Serbisk, Bosnisk og Montenegrinsk. De som snakkes disse språkene kan lett kommunisere med hverandre. Derfor er det mange språkforskere som mener at _______ ikke er et eget språk. De ser på det som et av mange former av Serbo_______. Det er omlagt 7 millioner mennesker som snakker _______ i verden. Språket er skrevet med Latinske bokstaver.

Det _______e alfabet har 30 bokstaver, inkludert noen få spesialsymbol. Skrivemåten er i samsvar med uttalen av ordene. Dette gjelder også for ord som er lånt fra andre språk. Den _______e aksenten er melodisk. Dette betyr at banen av stavelsen er avgjørende i intonasjon. Grammatikken har syv emner, og er ikke alltid enkel. Men det er verdt det å lære det _______e språket! ******a er virkelig et vakkert feriested!