nynorsk » engelsk UK   På hotell – ankomst


27 [tjuesju]

På hotell – ankomst

-

+ 27 [twenty-seven]

+ In the hotel – Arrival

Klikk for å se teksten:   
nynorskEnglish UK
Har de eit ledig rom? Do y-- h--- a v----- r---? +
Eg har reservert rom. I h--- b----- a r---. +
Eg heiter Møller. My n--- i- M-----. +
   
Eg treng eit enkeltrom. I n--- a s----- r---. +
Eg treng eit dobbeltrom. I n--- a d----- r---. +
Kva kostar rommet per natt? Wh-- d--- t-- r--- c--- p-- n----? +
   
Eg vil gjerne ha eit rom med bad. I w---- l--- a r--- w--- a b-------. +
Eg vil gjerne ha eit rom med dusj. I w---- l--- a r--- w--- a s-----. +
Kan eg få sjå på rommet? Ca- I s-- t-- r---? +
   
Er det ein garasje her? Is t---- a g----- h---? +
Er det ein safe her? Is t---- a s--- h---? +
Er det ein faks her? Is t---- a f-- m------ h---? +
   
Flott, eg tek rommet. Fi--- I--- t--- t-- r---. +
Her er nøklane. He-- a-- t-- k---. +
Her er bagasjen min. He-- i- m- l------. +
   
Når er det frukost? Wh-- t--- d- y-- s---- b--------? +
Når er det middag? Wh-- t--- d- y-- s---- l----? +
Når er det kveldsmat? Wh-- t--- d- y-- s---- d-----? +
   

Pausar er viktige for god læring

Den som vil lære godt, bør ofte ta ein pause! Nye vitskaplege studiar har kome fram til denne slutninga. Forskarar har undersøkt fasane i læringa. Dei gjorde dette ved å simulere ulike læresituasjonar. Vi lærer best når vi får informasjon i små porsjonar. Det tyder at vi ikkje bør lære for mykje på ein gong. Vi bør alltid ta pausar mellom læringseiningane. Vellukka læring er nemleg avhengig av biokjemiske prosessar. Desse prosessane skjer i hjernen. Dei avgjer kva som er den beste læringssyklusen vår. Når vi lærer noko nytt, skil hjernen ut visse stoff. Desse stoffa verkar inn på aktiveten i hjernecellene våre. Spesielt to ulike ensym spelar ei viktig rolle der.

Dei blir skilde ut når vi lærer nytt innhald. Men dei blir ikkje skilde ut på same tid. Det er ein tidsskilnad i verknaden av dei. Vi lærer best når båe ensyma er til stades på same tid. Og vi får langt større suksess når vi tek oftare pausar. Difor er det fornuftig at vi varierer kor lenge dei ulike lærefasane varar. Lengda på pausane bør òg vera ulik. Det beste er å ta to pausar på ti minutt kvar i starten. Så kjem ein pause på fem minutt. Så tek vi endå ein pause på 30 minutt. I pausane prentar hjernen inn den nye kunnskapen. Når vi har pausar, bør vi forlata arbeidsplassen. Dessutan er det bra å røre på seg i pausane. Så gå deg ein liten tur mellom læreøktene! Og du treng ikkje ha dårleg samvit for det – du lærer jo!
Gjett språket!
_______ er et av de Baltiske språkene. Det snakkes av mer enn 3 millioner mennesker. Disse bor i ******en, Hviterussland og Polen. Det eneste språket den er beslektet med er Latvisk. Selv om ******en er et ganske lite land er språket delt inn i mange dialekter. _______ er skrevet med latinske bokstaver, og noen spesialtegn. Typisk med dette språket er lange diftonger.

Det er også flere varianter av vokaler, du har korte, lange og nasale. Uttalen av _______ er ikke vanskelig. Tonefallet er vesentlig mer komplisert, fordi det er fleksibel. Dette vil si at det er basert på den grammatiske formen av ordet. Det er interessant å merke seg det at _______ er et veldig gammeldags språk. Det anses som å være det språket som ligner mest på det orginale språket. Dette betyr at det fortsatt er veldig likt det første Indoeuropeiske språk. Hvis du ønsker å vite hvordan våre forfedre snakket, bør du lære deg _______.