nynorsk » engelsk UK   På hotellet – klager


28 [tjueåtte]

På hotellet – klager

-

+ 28 [twenty-eight]

+ In the hotel – Complaints

Klikk for å se teksten:   
nynorskEnglish UK
Dusjen verkar ikkje. Th- s----- i---- w------. +
Det kjem ikkje varmtvatn. Th--- i- n- w--- w----. +
Kan du fikse det? Ca- y-- g-- i- r-------? +
   
Det er ikkje telefon på rommet. Th--- i- n- t-------- i- t-- r---. +
Det er ikkje TV på rommet. Th--- i- n- T- i- t-- r---. +
Rommet har ingen balkong. Th- r--- h-- n- b------. +
   
Rommet er for bråkete. Th- r--- i- t-- n----. +
Rommet er for lite. Th- r--- i- t-- s----. +
Rommet er for mørkt. Th- r--- i- t-- d---. +
   
Oppvarminga verkar ikkje. Th- h----- i---- w------. +
Klimaanlegget verkar ikkje. Th- a--------------- i---- w------. +
TV-en er øydelagt. Th- T- i---- w------. +
   
Eg likar det ikkje. I d---- l--- t---. +
Eg synest det er for dyrt. Th---- t-- e--------. +
Har du noko billegare? Do y-- h--- a------- c------? +
   
Er det ein vandrarheim her omkring? Is t---- a y---- h----- n-----? +
Er det eit pensjonat her omkring? Is t---- a b------- h---- / a b-- a-- b-------- n-----? +
Er det ein restaurant her omkring? Is t---- a r--------- n-----? +
   

Positive språk, negative språk

Dei fleste er anten optimistar eller pessimistar. Det kan høve for språk òg! Forskarar undersøkjer jamnleg ordforrådet i ulike språk. Då gjer dei ofte overraskande funn. På engelsk finst det til dømes fleire negative enn positive ord. Det finst om lag dobbelt så mange ord for negative kjensler. I vestlege samfunn påverkar ordforrådet språkbrukarane. Folk der klagar ganske ofte. Og dei kritiserer mange ting. Difor brukar dei eit meir negativt farga språk. Men negative ord er interessante av andre grunnar òg. Dei inneheld nemleg meir informasjon enn positive uttrykk. Årsaka til dette kan liggje i utviklingshistoria vår.

For levande vesen har det alltid vore viktig å kjenne att farar. Dei måtte reagere raskt på risikoar. Dessutan ville dei åtvare andre menneske om farar. Difor var det naudsynt å gje vidare mykje informasjon fort. Med færrast mogleg ord måtte det seiast mest mogleg. Bortsett frå det, har ikkje negativt språk nokon verkelege fordelar. Det kan ein kvar lett førestelle seg. Folk som berre pratar negativt, blir sikkert ikkje sett så stor pris på. Dessutan verkar negativt språk inn på kjenslene våre. Positivt språk, derimot, kan ha positiv effekt. I yrkeslivet har folk som formulerer seg postitivt meir suksess. Difor burde vi bruke språket vårt med meir omtanke. Fordi vi avgjer kva ord vi skal velje. Og gjennom språket vårt skaper vi røyndomen. Med andre ord: Snakk positivt!
Gjett språket!
_______s er blant de Indoiranske språk. Det snakkes i vestlige og sentrale deler av India. _______ er morsmål for mer enn 70 millioner mennesker. Av denne grunnen er det beregnet å være blant de 20 mest talte språk i verden. _______ er skrevet med samme skriftform som Hindi. I alfabetet representerer hvert symbol nøyaktig en lyd. Det er 12 vokaler og 36 konsonanter.

Tallene er relativt kompliserte. Det er et tydelig ord for hvert tall, 1 til 100. Hvert tall må derfor læres individuelt. _______ er delt inn i 42 forskjellige dialekter. De alle sier mye om utviklingen av språket. Enda en ting med _______ er den lange litterære tradisjonen. Det er tekster som er over 1000 år gammel. Hvis du er interessert i historien til India, burde du studere _______!