nynorsk » engelsk UK   Bli kjent


3 [tre]

Bli kjent

-

+ 3 [three]

+ Getting to know others

Klikk for å se teksten:   
nynorskEnglish UK
Hei! Hi! +
God dag! He---! +
Korleis går det? Ho- a-- y--? +
   
Kjem du frå Europa? Do y-- c--- f--- E-----? +
Kjem du frå Amerika? Do y-- c--- f--- A------? +
Kjem du frå Asia? Do y-- c--- f--- A---? +
   
Kva hotell bur du på? In w---- h---- a-- y-- s------? +
Kor lenge har du vore her? Ho- l--- h--- y-- b--- h--- f--? +
Kor lenge skal du vere her? Ho- l--- w--- y-- b- s------? +
   
Likar du deg her? Do y-- l--- i- h---? +
Er du på ferie her? Ar- y-- h--- o- v-------? +
Du må besøkje meg ein gong! Pl---- d- v---- m- s-------! +
   
Her er adressa mi. He-- i- m- a------. +
Sjåast vi i morgon? Sh--- w- s-- e--- o---- t-------? +
Orsak, eg har noko anna å gjere. I a- s----- b-- I a------ h--- p----. +
   
Ha det! By-! +
Vi sjåast! Go-- b--! +
Ha det så lenge! Se- y-- s---! +
   

Alfabet

Med språk kan vi gjere oss forstått. Vi seier til andre kva vi tenkjer eller føler. Skrifta har òg denne funksjonen. Dei fleste språk har ei skrift. Skrifta er bygd opp av teikn. Teikna kan sjå forskjellige ut. Mange skrifter er bygde opp av bokstavar. Desse skriftene heiter alfabet. Eit alfabet er ei ordna mengd med grafiske teikn. Desse teikna blir sette saman til ord etter bestemte reglar. Kvart teikn har ei fast uttale. Ordet alfabet kjem frå gresk. Der heiter dei to fyrste bokstavane alfa og beta.

Gjennom historia har det funnest mange ulike alfabet. For meir enn 3000 år sidan brukte menneska skriftteikn. Tidlegare var skriftteikna magiske symbol. Berre få menneske visste kva dei tydde. Seinare har teikna mista den symbolske tydinga. Bokstavane i dag tyder ingenting i seg sjølve. Det er fyrst i kombinasjon med andre bokstavar dei får ei meining. Skrifter som den kinesiske fungerer annleis. Dei ser ut som små bilete, og viser ofte det dei tyder. Når vi skriv, kodar vi tankane våre. Vi bruker teikn for å fastsetje kunnskapen vår. Hjernen vår har lært å avkode alfabetet. Teikn blir til ord, ord blir til idear. På denne måten kan ein tekst overleve i tusenvis av år. Og framleis kan han bli forstått...
Gjett språket!
_______ er et indo-iransk språk. Det er morsmålet for ca. 200 millioner mennesker. Mer enn 140 millioner av dem bor i Bangladesh, og ca. 75 millioner i India. I tillegg finnes det talende i Malaysia, Nepal og Saudi-Arabia. Dermed er _______ et av de mest utbredte språk i verden. Språket har sitt eget skriftsystem,

og tallene har sine egne symboler. Hovedsakelig blir arabiske tall brukt i dag. Ordstillingen i _______ følger faste regler. Først kommer motivet, så objektet og verbet til sist. Kjønn finnes ikke i grammatikken. Substantiver og adjektiver varierer bare litt, noe som er bra for de som ønsker å lære seg dette viktige språket. Og så mange som mulig burde gjøre det!