nynorsk » engelsk UK   På togstatsjonen


33 [trettitre]

På togstatsjonen

-

+ 33 [thirty-three]

+ At the train station

Klikk for å se teksten:   
nynorskEnglish UK
Når går neste tog til Berlin? Wh-- i- t-- n--- t---- t- B-----? +
Når går neste tog til Paris? Wh-- i- t-- n--- t---- t- P----? +
Når går neste tog til London? Wh-- i- t-- n--- t---- t- L-----? +
   
Når går toget til Warsawa? Wh-- d--- t-- t---- f-- W----- l----? +
Når går toget til Stockholm? Wh-- d--- t-- t---- f-- S-------- l----? +
Når går toget til Budapest? Wh-- d--- t-- t---- f-- B------- l----? +
   
Ein billett til Madrid, takk. I’- l--- a t----- t- M-----. +
Ein billett til Praha, takk. I’- l--- a t----- t- P-----. +
Ein billett til Bern, takk. I’- l--- a t----- t- B---. +
   
Når kjem toget til Wien? Wh-- d--- t-- t---- a----- i- V-----? +
Når kjem toget til Moskva? Wh-- d--- t-- t---- a----- i- M-----? +
Når kjem toget til Amsterdam? Wh-- d--- t-- t---- a----- i- A--------? +
   
Må eg byte tog? Do I h--- t- c----- t-----? +
Kva spor går toget frå? Fr-- w---- p------- d--- t-- t---- l----? +
Er det sovevogn på toget? Do-- t-- t---- h--- s-------? +
   
Eg vil ha ein einvegsbillett til Brüssel. I’- l--- a o------ t----- t- B-------. +
Eg vil kjøpe returbillett til København. I’- l--- a r----- t----- t- C---------. +
Kva kostar ein plass i sovevogna? Wh-- d--- a b---- i- t-- s------ c---? +
   

Språkendring

Den verda vi lever i, endrar seg kvar dag. Difor kan ikkje språket stagnere heller. Det utviklar seg saman med oss, altså er det dynamisk. Slik språkendring kan gjelde alle område av språket. Det tyder at endringa kan påverke nokre deler av språket. Fonologiske endringar vedkjem lydsystemet i eit språk. Ved semantisk endring forandrar ordtydinga seg. Leksikalske endringar tyder at ordtilfanget blir annleis. Grammatiske endringar gjev endringar i grammatiskkstrukturen. Det er mangfaldige grunnar til språkendring. Ofte ligg det økonomiske grunnar bak. Dei som snakkar eller skriv, vil gjerne spare tid eller innsats. Difor forenklar dei språket sitt.

Oppfinningar kan òg føre til endringar i språket. Det kan til dømes skje når det blir funne opp nye ting. Desse tinga treng eit namn, og dermed oppstår det nye ord. Oftast er språkendringar ikkje planlagde. Det er ein naturleg prosess, og skjer ofte automatisk. Men språkbrukarar kan variere språket sitt ganske mykje med vilje. Det gjer dei når dei vil oppnå ein bestemt effekt. Påverknad frå framandspråk fremjar òg språkendringar. Det blir spesielt tydeleg i globaliseringstider. Engelsk er det språket som påverkar andre språk mest. I nesten alle språk finn du i dag engelske ord. Dei heiter anglisismar. Språkendringar har vorte kritiserte eller frykta heilt sidan antikken. Samstundes er språkendring eit positivt teikn. Fordi det syner: Språket vårt er levande – akkurat som vi!
Gjett språket!
_______ hører til de Iranske språkene. Det snakkes hovedsakelig i Iran, Afghanistan og Tadsjikistan. Men det er også et viktig språk i andre land. Blant annet Usbekistan, Turkmenistan, Bahrain, Irak og India. Det er omlag 70 millioner som har _______ som morsmål. I tillegg er det 50 millioner som har det som andrespråk. Forskjellige dialekter snakkes ut i fra region.

I Iran anses Teheran dialekten som standard talespråk. I tillegg må de også lære det offisielle _______. Det _______e bokstaver er en variant av det arabiske alfabet. _______ inneholder ingen substantive markører. Det er heller ingen grammatiske kjønn. Før i tiden var _______ det viktigste språket i Orienten. De som lærer _______ oppdager fort en fascinerende kultur. Og den _______e litteraturen er blant de viktigste i verden.