nynorsk » engelsk UK   Kollektivtrafikk


36 [trettiseks]

Kollektivtrafikk

-

+ 36 [thirty-six]

+ Public transportation

Klikk for å se teksten:   
nynorskEnglish UK
Kvar er busshaldeplassen? Wh--- i- t-- b-- s---? +
Kva buss går til sentrum? Wh--- b-- g--- t- t-- c--- c----- / c----- (a-.)? +
Kva linje må eg ta? Wh--- b-- d- I h--- t- t---? +
   
Må eg byte buss? Do I h--- t- c-----? +
Kvar må eg byte? Wh--- d- I h--- t- c-----? +
Kva kostar billetten? Ho- m--- d--- a t----- c---? +
   
Kor mange stopp er det til sentrum? Ho- m--- s---- a-- t---- b----- d------- / t-- c--- c-----? +
Du må gå av her. Yo- h--- t- g-- o-- h---. +
Du må byte buss her. Yo- h--- t- g-- o-- a- t-- b---. +
   
Neste T-bane kjem om fem minutt. Th- n--- t---- i- i- 5 m------. +
Neste trikk kjem om ti minutt. Th- n--- t--- i- i- 10 m------. +
Neste buss kjem om eit kvarter. Th- n--- b-- i- i- 15 m------. +
   
Når går den siste T-banen? Wh-- i- t-- l--- t----? +
Når går den siste trikken? Wh-- i- t-- l--- t---? +
Når går den siste bussen? Wh-- i- t-- l--- b--? +
   
Har du billett? Do y-- h--- a t-----? +
Billett? – Nei, det har eg ikkje. A t-----? – N-- I d---- h--- o--. +
Då må du betale bot. Th-- y-- h--- t- p-- a f---. +
   

Språkutvikling

Kvifor vi snakkar med kvarandre, er ganske klart. Vi vil utveksle idear og forstå einannan. Nøyaktig korleis språket oppsto, er ikkje fullt så klart. Det finst ulike teoriar om det. Det er i alle fall sikkert at språk er eit særs gamalt fenomen. Visse fysiske eigenskapar var ein føresetnad for språk. Dei var naudsynte for at vi skulle kunne lage lydar. Allereie neandertalane hadde evne til å bruke røysta si. Gjennom det var dei annleis enn dyra. I tillegg var ei kraftig, fast røyst ein fordel når dei skulle forsvare seg. Med røysta kunne dei truge eller skremme fiendar. Den gongen fanst det allereie verkty, og elden var teken i bruk. Denne kunnskapen måtte gjevast vidare på ein eller annan måte.

Språket var viktig for å kunne jakte i grupper òg. Så tidleg som for to millionar år sidan var det ei grunnleggjande forståing mellom menneske. Dei fyrste språklege elementa var teikn og rørsler. Men menneska ville forstå einannan i mørkret òg. Difor måtte dei kunne snakke med kvarandre utan å sjå kvarandre. Difor utvikla røysta seg, og erstatta teikna. Det vi meinar med språk, er minst 50.000 år gamalt. Då homo sapiens forlet Afrika, spreidde arten seg over heile verda. Språka i ulike område skilde lag. Det vil seie at ulike språkfamiliar oppstod. Rett nok inneheld dei berre grunnlaget for språksystem. Dei fyrste språka var langt mindre innfløkte enn språk i dag. Gjennom grammatikk, fonologi og semantikk vart dei vidareutvikla. Du kan seie at ulike språk har ulike løysingar. Problemet har alltid vore det same: Korleis skal eg vise kva eg tenkjer?
Gjett språket!
Brasiliansk _______ er blant de romanske språkene. Det oppstod fra Europeisk _______. Dette ble stammer fra kolonipolitikken ******al hadde i Sør-Amerika. I dag er Brasil det største _______talende land i verden. Det er ca. 190 millioner mennesker som har Brasiliansk _______ som morsmål. Språket har også stor innflytelse på andre søramerikanske land. Det er til og med et hybrid språk som inneholder _______ og Spansk.

Tidligere brukte Brasil noe som lignet mer på den Europeiske modellen. Fra 1930 tallet våknet bevisstheten om brasiliansk kultur. Brasilianerne var stolte av sitt språk og ønsket å understreke særegenheten sterkere. Det var stor innsats for å holde sammen de to språkene. Det ble for eksempel laget en avtale om felles staving. Den største forskjellen mellom de to variantene i dag er uttalen. Det Brasilianske inneholder noe vokabular fra Indianismen, noe som mangler i Europa. Oppdag dette spennende språket - det er et av de viktigste i verden!