nynorsk » engelsk UK   Biluhell


39 [trettini]

Biluhell

-

+ 39 [thirty-nine]

+ Car breakdown

Klikk for å se teksten:   
nynorskEnglish UK
Kvar er næraste bensinstasjon? Wh--- i- t-- n--- g-- s------? +
Eg har punktert. I h--- a f--- t--- / t--- (a-.). +
Kan du byte dekket? Ca- y-- c----- t-- t--- / t--- (a-.)? +
   
Eg treng eit par liter diesel. I n--- a f-- l----- / l----- (a-.) o- d-----. +
Eg er tom for bensin. I h--- n- m--- p----- / g-- (a-.). +
Har du ei bensinkanne? Do y-- h--- a p----- c-- / j---- c-- / g-- c-- (a-.)? +
   
Kvar kan eg ringje? Wh--- c-- I m--- a c---? +
Eg treng ein tauingsbil. I n--- a t----- s------. +
Eg ser etter ein bilverkstad. I’- l------ f-- a g-----. +
   
Det har skjedd eit uhell. An a------- h-- o-------. +
Kvar er næraste telefon? Wh--- i- t-- n------ t--------? +
Har du mobil med deg? Do y-- h--- a m----- / c--- p---- (a-.) w--- y--? +
   
Vi treng hjelp. We n--- h---. +
Ring til lege! Ca-- a d-----! +
Ring politiet! Ca-- t-- p-----! +
   
Kan eg få sjå papira dine? Yo-- p------ p-----. +
Kan eg få sjå førarkortet? Yo-- l------ / l------ (a-.), p-----. +
Kan eg få sjå vognkortet? Yo-- r------------ p-----. +
   

Språktalentet babyen

Alt før dei kan snakke, veit speborn mykje om språk. Det har ulike eksperiment vist. I spesielle spebornslaboratorium blir det forska på korleis born utviklar seg. Det blir òg undersøkt korleis born lærer språk. Babyar er tydeleg meir intelligente enn vi trudde før. Allereie når dei er seks månader har dei fleire språklege evner. Dei kan kjenne att morsmålet sitt, til dømes. Franske og tyske småborn reagerer ulikt på visse tonar. Ulike trykkleggingar gjev ulik åtferd. Småborn har altså ei kjensle for tonelaget i språket sitt. Svært små born kan òg lære fleire ord. Foreldre er særs viktige for språkutviklinga til borna sine. Fordi speborn treng samhandling rett etter fødselen.

Dei vil kommunisere med mamma og pappa. Men samhandlinga må ha positive kjensler. Foreldre bør ikkje vere stressa når de pratar med barnet sitt. Det er heller ikkje bra om dei pratar berre litt med barnet. Stress eller stille kan ha negative fylgjer for speborn. Språkutviklinga deira kan bli påverka ugunstig. Læringa for speborn byrjar allereie i livmora! Allereie før dei er fødde, reagerer dei på språk. Dei kan oppfatte akustiske signal nøyaktig. Etter fødselen kan dei kjenne att desse signala. Ufødde babyar lærer òg rytmen i språk. Dei kan høyre stemma til mor si tydeleg i livmora. Altså kan du prate med born før dei er fødde. Men ikkje overdriv... Barnet har rikeleg med tid å øve etter fødselen!
Gjett språket!
_______ er et av de Nordiske Språkene. Det er morsmål for mer enn 8 millioner mennesker. Det snakkes i Sverige, men også deler av Finland. _______er kan kommunisere med Nordmenn relativt lett. Det er også et hybridspråk som kombinerer elementer fra begge språk. En _______e kan også ha en samtale med en Danske, hvis begge parter snakker tydelig. Det _______e alfabetet har 29 bokstaver.

Et kjennetegn på det _______e språket er det særegne vokal systemet. Lange og korte vokaler bestemmer betydningen av et ord. Tonehøyden spiller også en rolle i _______. _______e ord og setninger er generelt korte. Ordstil følger faste regler. Grammatikken er ikke veldig komplisert. Strukturen er lik den Engelske. Lær _______, det er ikke så vanskelig!