nynorsk » engelsk UK   På skulen


4 [fire]

På skulen

-

+ 4 [four]

+ At school

Klikk for å se teksten:   
nynorskEnglish UK
Kvar er vi? Wh--- a-- w-? +
Vi er på skulen. We a-- a- s-----. +
Vi har undervising. We a-- h----- c---- / a l-----. +
   
Det er elevane. Th--- a-- t-- s----- c-------. +
Det er læraren. Th-- i- t-- t------. +
Det er klassen. Th-- i- t-- c----. +
   
Kva gjer vi? Wh-- a-- w- d----? +
Vi lærer We a-- l-------. +
Vi lærer eit språk. We a-- l------- a l-------. +
   
Eg lærer engelsk. I l---- E------. +
Du lærer spansk. Yo- l---- S------. +
Han lærer tysk. He l----- G-----. +
   
Vi lærer fransk. We l---- F-----. +
De lærer italiensk. Yo- a-- l---- I------. +
Dei lærer russisk. Th-- l---- R------. +
   
Det er interessant å lære språk. Le------ l-------- i- i----------. +
Vi vil gjerne forstå folk. We w--- t- u--------- p-----. +
Vi vil gjerne snakke med folk. We w--- t- s---- w--- p-----. +
   

Morsmålsdagen

Elskar du morsmålet ditt? Då bør du feire det for framtida! Og alltid den 21. februar! Det er den internasjonale morsmålsdagen. Sidan 2000 har han vore feira kvart år. UNESCO oppretta dagen. UNESCO er ein organisasjon i Dei sameinte nasjonane (FN). Dei er opptekne av emne kring vitskap, utdanning og kultur. UNESCO vil ta vare på den menneskelege kulturarven. Språk er òg kulturarv. Difor må dei bli verna, dyrka og fremja. Den 21. februar er dagen for språkleg mangfald. Det finst mellom 6000 og 7000 språk i verda.

Halvparten av dei er utryddingstruga. Annakvar veke forsvinn eit språk for alltid. Kvart språk er ein dyrebar skatt av kunnskap. Kunnskapen til eit folk er samla i språket deira. Historia til ein nasjon speglar seg i språket. Røynsler og tradisjonar blir òg førte vidare i språka. Difor er morsmålet ein viktig del av den nasjonale identiteten. Når eit språk døyr ut, mistar vi meir enn berre ord. 21. februar er dagen for å minnast alt dette. Menneske bør forstå kor viktige språk er. Og dei bør tenkje over kva dei kan gjere for å ta vare på språk. Så vis språket ditt at det er viktig for deg! Kanskje du kan bake ei kake til språket ditt? Og skriv noko fint med sukkerglasuren. På morsmålet ditt, sjølvsagt!
Gjett språket!
_______ er et Sør-Slavisk språk. Det snakkes hovedsakelig i ******a og Hercegovina. Det finnes talende også i Serbia, Kroatia, Makedonia og Montenegro. _______ er morsmål for om lag 2,5 millioner mennesker. Det ligner veldig på Kroatisk og Serbisk. ordforråd, rettskriving og grammatikk er veldig likt i disse språkene. En som snakker _______ kan forstå Serbisk og Kroatisk veldig lett.

Status for det _______e språket er derfor ofte diskutert. Noen språkforskere tviler på at _______ faktisk er et eget språk. De hevder det bare er en dialekt av Serbokroatisk språk. Det er interessant med de mange utenlandske påvirkningene i _______. Området var i lang tid eid vekselsvis av Asia og Vesten. Dette er grunnen til at det er mange arabiske, tyrkiske og persiske begreper i vokabularet. Dette er faktisk veldig sjeldent i Slaviske språk, som gjør _______ til et unikt språk.