nynorsk » engelsk UK   Kome seg fram


41 [førtiein]

Kome seg fram

-

+ 41 [forty-one]

+ Where is ... ?

Klikk for å se teksten:   
nynorskEnglish UK
Kvar er turistinformasjonen? Wh--- i- t-- t------ i---------- o-----? +
Har du eit kart over byen? Do y-- h--- a c--- m-- f-- m-? +
Kan eg bestille hotellrom her? Ca- o-- r------ a r--- h---? +
   
Kvar er gamlebyen? Wh--- i- t-- o-- c---? +
Kvar er domkyrkja? Wh--- i- t-- c--------? +
Kvar er museet? Wh--- i- t-- m-----? +
   
Kvar kan eg kjøpe frimerke? Wh--- c-- o-- b-- s-----? +
Kvar kan eg kjøpe blomar? Wh--- c-- o-- b-- f------? +
Kvar kan eg kjøpe billettar? Wh--- c-- o-- b-- t------? +
   
Kvar er hamna? Wh--- i- t-- h------ / h----- (a-.)? +
Kvar er torget? Wh--- i- t-- m-----? +
Kvar er slottet? Wh--- i- t-- c-----? +
   
Når byrjar omvisinga? Wh-- d--- t-- t--- b----? +
Når sluttar omvisinga? Wh-- d--- t-- t--- e--? +
Kor lenge varar omvisinga? Ho- l--- i- t-- t---? +
   
Eg vil helst ha ein omvisar som snakkar tysk. I w---- l--- a g---- w-- s----- G-----. +
Eg vil helst ha ein omvisar som snakkar italiensk. I w---- l--- a g---- w-- s----- I------. +
Eg vil helst ha ein omvisar som snakkar fransk. I w---- l--- a g---- w-- s----- F-----. +
   

Verdsspråket engelsk

Engelsk er det mest utbreidde språket i verda. Men mandarin, eller høgkinesisk, har det høgste talet med morsmålsbrukarar. Engesk er morsmål for «berre» 350 millionar menneske. Trass dette har engelsk stor påverknad på andre språk. Sidan midten av det 20. hundreåret har engelsk vorte enormt mykje viktigare. Det er fyrst og fremst fordi USA har vorte ei supermakt. I mange land er engelsk det fyrste framandspråket i skulen. Internasjonale organisasjonar brukar engelsk som offisielt språk. Engelsk er òg offisielt språk eller omgangsspråk i mange land. Men det er mogleg at andre språk snart overtek desse funksjonane. Engelsk høyrer til dei vestgermanske språka. Difor er det nærskyld tysk, til dømes. Dei siste 1000 åra har språka forandra seg mykje.

Tidlegare var engelsk eit bøyingsspråk. I dag har dei fleste endingane med grammatiske funksjonar falle bort. Difor kan du i dag rekne engelsk til dei analytiske språka. Denne typen språk liknar meir på kinesisk enn på tysk. I framtida blir truleg engelsk endå meir forenkla. Dei sterke verba blir kjem truleg til å falle bort. Samanlikna med andre indoeuropeiske språk er engelsk enkelt. Men engelsk rettskriving er veldig vanskeleg. Det er fordi skrifta og uttalen er sterkt skilde frå kvarandre. Rettskrivinga i engelsk har vore lik i fleire hundre år. Uttalen har derimot endra seg mykje. Konsekvensen er at dei framleis skriv slik dei snakka i år 1400. Og det er fleire inkonsekvensar i uttalen. Berre for bokstavkombinasjonen ough finst det seks variantar! Prøv sjølv! – thorough, thought, through, rough, bough, cough.
Gjett språket!
_______ er et Vest-Slavisk språk. Språket er morsmål for mer enn 5 millioner mennesker. Det er nært knyttet til nabolandet Tsjekkia. Dette er mye på grunn av deres felles fortid som Tsjekko******a. Vokabularet i disse to språkene er stort sett identiske. Forskjellen er primært i tonefallet. _______ ble til ut i fra mange dialekter i det 10. århundre.

Det ble senere påvirket av nabo språk i en lang tid. Dagens språk ble ikke etablert før på det 19. århundre. Noen ting kunne vært forenklet i sammenligning til det Tsjekkiske. De mange ulike dialektene har overlevd. _______ er skrevet med det latinske alfabet. Og det er det språket som er lettest forstått av andre slaviske talende. Du kan si at _______ er et slags mellomspråk i de slaviske land. En god grunn til å komme i enighet med dette vakre språket.