nynorsk » engelsk UK   Omvising i byen


42 [førtito], to og førti

Omvising i byen

-

+ 42 [forty-two]

+ City tour

Klikk for å se teksten:   
nynorskEnglish UK
Er torget ope på sundagar? Is t-- m----- o--- o- S------? +
Er messa open på måndagar? Is t-- f--- o--- o- M------? +
Er utstillinga open på tysdagar? Is t-- e--------- o--- o- T-------? +
   
Er dyreparken open på onsdagar? Is t-- z-- o--- o- W---------? +
Er museet ope på torsdagar? Is t-- m----- o--- o- T--------? +
Er galleriet ope på fredagar? Is t-- g------ o--- o- F------? +
   
Er det lov å ta bilete? Ca- o-- t--- p----------? +
Må eg betale inngangspengar? Do-- o-- h--- t- p-- a- e------- f--? +
Kva kostar inngangen? Ho- m--- i- t-- e------- f--? +
   
Er det grupperabatt? Is t---- a d------- f-- g-----? +
Er det rabatt for born? Is t---- a d------- f-- c-------? +
Er det studentrabatt? Is t---- a d------- f-- s-------? +
   
Kva slags bygg er det? Wh-- b------- i- t---? +
Kor gamal er bygningen? Ho- o-- i- t-- b-------? +
Kven har bygd det? Wh- b---- t-- b-------? +
   
Eg er interessert i arkitektur. I’- i--------- i- a-----------. +
Eg er interessert i kunst. I’- i--------- i- a--. +
Eg er interessert i måleri. I’- i--------- i- p--------. +
   

Raske språk, langsame språk

Det er over 6000 språk i verda. Alle har den same funksjonen. Dei hjelper oss å utveksle informasjon. Det skjer på ulike måtar i dei ulike språka. Fordi kvart språk fylgjer sine eigne reglar. Talefarten i eit språk er òg forskjellig. Det har språkforskarar vist gjennom ulike studiar. Korte tekstar vart omsette til fleire språk. Morsmålsbrukarar las tekstane høgt. Resultatet var tydeleg. Japansk og spansk er dei raskaste språka. I desse språka blir det uttala nesten åtte stavingar per sekund. Kinesarane snakkar tydeleg saktare.

Dei uttalar berre fem stavingar i sekundet. Talefarten avheng av kor komplekse stavingane er. Når stavingane er komplekse, varer uttalen lengre. Tysk, til dømes, har tre lydar i kvar staving. Difor blir det snakka relativt langsamt. Å snakke fort betyr likevel ikkje at det er mykje å seie. Tvert imot! I raske stavingar er det berre litt informasjon. Sjølv om japanarane snakkar fort, overfører dei lite innhald. Det «langsame» språket kinesisk uttrykkjer derimot meir med færre ord. Stavingar på engelsk inneheld òg mykje informasjon. Det interessante er at alle dei undersøkte språka er omtrent like effektive! Det tyder at den som pratar langsamt, uttrykkjer meir. Og den som pratar fort, treng fleire ord. Til sjuande og sist kjem alle fram til målet omtrent likt...
Gjett språket!
_______ er et Sør-Slavisk språk. Det er morsmål for ca. 2 millioner mennesker. Disse lever i ******ia, Kroatia, Serbia, Østerrike, Italia og Ungarn. Tsjekkisk, Slovakisk og _______ er like på mange måter. Det er også mange påvirkninger fra Serbokroatisk i _______. Selv om ******ia er et lite land har det mange forskjellige dialekter. Årsaken til det er språket har en meget begivenhetsrik historie.

Dette gjenspeiles også i vokabularet som også inneholder mange fremmedspråklige begrep. _______ er skrevet med Latinske bokstaver. Grammatikken deles opp i seks deler og tre kjønn. Det er to offisielle måter å uttale _______. En av disse skiller presist i mellom høye og lave toner. Den andre har med språkets arkaiske struktur. ******erne har alltid vært åpne med respekt til andre språk. Så de blir veldig glade når noen er interessert i deres språk!