nynorsk » engelsk UK   I dyreparken


43 [førtitre]

I dyreparken

-

+ 43 [forty-three]

+ At the zoo

Klikk for å se teksten:   
nynorskEnglish UK
Der er dyreparken. Th- z-- i- t----. +
Der er sjiraffane. Th- g------- a-- t----. +
Kvar er bjørnane? Wh--- a-- t-- b----? +
   
Kvar er elefantane? Wh--- a-- t-- e--------? +
Kvar er slangane? Wh--- a-- t-- s-----? +
Kvar er løvene? Wh--- a-- t-- l----? +
   
Eg har eit kamera. I h--- a c-----. +
Eg har eit filmkamera òg. I a--- h--- a v---- c-----. +
Kvar er det batteri? Wh--- c-- I f--- a b------? +
   
Kvar er pingvinane? Wh--- a-- t-- p-------? +
Kvar er kenguruene? Wh--- a-- t-- k--------? +
Kvar er nasehorna? Wh--- a-- t-- r-----? +
   
Kvar er toalettet? Wh--- i- t-- t----- / r------- (a-.)? +
Der er ein kafé. Th--- i- a c--- o--- t----. +
Der er ein restaurant. Th--- i- a r--------- o--- t----. +
   
Kvar er kamelane? Wh--- a-- t-- c-----? +
Kvar er gorillaene og sebraene? Wh--- a-- t-- g------- a-- t-- z-----? +
Kvar er tigrane og krokodillene? Wh--- a-- t-- t----- a-- t-- c---------? +
   

Det baskiske språket

I Spania blir det rekna med fire språk. Det er spansk, katalansk, galisisk og baskisk. Det baskiske språket er det einaste som ikkje har romanske røter. Det blir tala i grenseområdet mellom Spania og Frankrike. Om lag 800.000 menneske pratar baskisk. Baskisk blir rekna som det eldste språket på det europeiske kontinentet. Opphavet til dette språket er likevel ikkje kjent. Difor er baskisk framleis ei gåte for språkforskarar. Baskisk er òg det einaste isolerte språket i Europa. Det tyder at det ikkje er i slekt med nokon andre språk. Grunnen til det kan vera geografien. Mellom fjella og kysten har det baskiske folket alltid levd isolert. Difor overlevde språket etter invasjonen frå indogermanarane.

Omgrepet «baskar» kjem frå det latinske ordet «vascones». Baskarane sjølve kallar seg Euskaldunak, altså dei som pratar baskisk. Det viser kor mykje dei identifiserer seg med språket euskara. I fleire hundre år vart euskara fyrst og fremst vidareført munnleg. Difor finst det berre nokre få gamle skriftlege kjelder. Språkstandardiseringa er framleis ikkje avslutta. Dei fleste baskarar er to- eller fleirspråklege. Men dei tek godt vare på baskisk språk og kultur. Fordi Baskarland er eit sjølvstyrt område. Det gjer språkpolitiske prosessar og kulturelt program lettare å avgjere. Born kan velje mellom baskisk og spansk opplæring. Og det finst ulike typisk baskiske idrettar. Det ser altså ut til at språket og kulturen til baskarane har ei framtid. Eit baskisk ord er kjent over heile verda. Det er etternamnet til «El Che»... ja, det stemmer, Guevara!
Gjett språket!
Det _______e språket er et av verdens største språk. Det er derfor verdt å ta et _______kurs og lære _______ som fremmedspråk! _______ brukes langt utover sitt opprinnelige språkområde. _______ spredde seg til en ny verden gjennom erobringen av Amerika. Det er i dag det dominerende språket i Sentral- og Sør-Amerika. Det er for tiden 388 millioner mennesker over hele verden som har _______ som morsmål. Av disse er det omtrent 45 millioner som bor i USA alene.

_______ snakkes også i ******ia og Mexico. _______ er morsmål for store deler av Sentral- og Sør-Amerika. De 200 millioner brasilianerne forstår også _______ veldig godt. Den språklige likheten til portugisisk er faktisk veldig stor. _______ er et av de romanske språkene. Språket ble opprettet fra den talte latinen i senantikken. Portugisisk, Fransk, Italiensk og Romansk hører til Romanske språkfamilien. Mange ord i disse språkene er like, og er derfor lettere å lære. Du kan finne alt som er verdt å vite om språket på det _______e Kulturinstituttet Instituto Cervantes.