nynorsk » engelsk UK   På diskotek


46 [førtiseks]

På diskotek

-

+ 46 [forty-six]

+ In the discotheque

Klikk for å se teksten:   
nynorskEnglish UK
Er det ledig her? Is t--- s--- t----? +
Kan eg få setje meg? Ma- I s-- w--- y--? +
Gjerne det. Su--. +
   
Kva synest du om musikken? Ho- d- y-- l--- t-- m----? +
Litt for høg. A l----- t-- l---. +
Men bandet spelar bra. Bu- t-- b--- p---- v--- w---. +
   
Er du her ofte, eller? Do y-- c--- h--- o----? +
Nei, det er fyrste gongen. No- t--- i- t-- f---- t---. +
Eg har aldri vore her. I’-- n---- b--- h--- b-----. +
   
Dansar du? Wo--- y-- l--- t- d----? +
Kanskje seinare. Ma--- l----. +
Eg er ikkje så flink til å danse. I c---- d---- v--- w---. +
   
Det er veldig lett. It-- v--- e---. +
Eg skal vise deg. I’-- s--- y--. +
Nei, ein annan gong. No- m---- s--- o---- t---. +
   
Ventar du på nokon? Ar- y-- w------ f-- s------? +
Ja, på venen min. Ye-- f-- m- b--------. +
Der kjem han! Th--- h- i-! +
   

Gen påverkar språket

Kva språk vi snakkar, er avhengig av herkomsten vår. Men gena våre er òg ansvarlege for språket vårt. Det har skotske forskarar funne ut. Dei undersøkte korleis engelsk skil seg frå kinesisk. I det arbeidet fann dei ut at gen òg spelar ei rolle. Fordi gena påverkar korleis hjernen utviklar seg. Det tyder at dei formar hjernestrukturane våre. Dermed blir evna til å lære språk òg forma. Variantar av to gen avgjer dette. Når ein viss variant er sjeldan, utviklar det seg tonespråk. Tonespråk blir altså brukte av folkeslag utan desse genvariantane. I tonespråk avgjer tonehøgda kva orda tyder. Kinesisk er eit døme på tonespråk.

Viss genvarianten derimot dominerer, utviklar det seg andre språk. Engelsk er ikkje eit tonespråk. Variantane av dette genet er ikkje jamnt fordelte. Det tyder at dei førekjem i ulik grad i verda. Men språk overlever berre om dei blir vidareførte. For å få til det, må borna kunne imitere språket til foreldra sine. Dei må vere i stand til å lære språket godt. Berre då vil det bli vidareført frå generasjon til generasjon. Den eldre genvarianten er den som er gunstig for tonespråk. Altså fanst det truleg fleire tonespråk før enn no. Men vi må ikkje leggje for stor vekt på genetikken. Han kan berre bidra til å forklare språkutviklinga. Men det finst ikkje eit gen for engelsk, eller eit gen for kinesisk. Alle kan lære eitkvart språk. Du treng ikkje gen til det, berre nyfikne og disiplin!
Gjett språket!
_______ er et medlem av Tai-Kadai språkfamilien. Det er morsmål til 20 millioner mennesker. I motsetning til de fleste vestlige språk er _______ et tonespråk. I tonespråk endrer stavelser mening ut i fra uttalen. De fleste _______landske ord består bare av en stavelse. Et ord forandrer betydning ut i fra tonefallet der stavelse snakkes. Totalt sett deles _______ opp i fem forskjellige talemåter.

_______ samfunnet var i mange århundrer under strengt organisert hierarki. Dette resulterte i at _______ fortsatt har minst fem forskjellige nivåer av talemåte i dag. Disse varier fra enkle hverdagsspråk til en veldig høflig form av talemåte. I tillegg er _______ delt inn i mange lokale dialekter. Språkets semiotiske system er en hybrid av alfabet og stavelser. Grammatikken er ikke veldig komplisert. Fordi _______ er et isolert språk, er det ingen bøyning. Lær _______, det er virkelig et fascinerende språk!