nynorsk » engelsk UK   Ferieaktivitetar


48 [førtiåtte]

Ferieaktivitetar

-

+ 48 [forty-eight]

+ Vacation activities

Klikk for å se teksten:   
nynorskEnglish UK
Er stranda rein? Is t-- b---- c----? +
Går det an å bade der? Ca- o-- s--- t----? +
Er det ikkje farleg å bade der? Is--- i- d-------- t- s--- t----? +
   
Går det an å leige ein parasoll der? Ca- o-- r--- a s-- u------- / p------ h---? +
Går det an å leige ein liggjestol her? Ca- o-- r--- a d--- c---- h---? +
Går det an å leige ein båt her? Ca- o-- r--- a b--- h---? +
   
Eg vil gjerne surfe. I w---- l--- t- s---. +
Eg vil gjerne dykke. I w---- l--- t- d---. +
Eg vil gjerne stå på vasski. I w---- l--- t- w---- s--. +
   
Går det an å leige surfebrett her? Ca- o-- r--- a s--------? +
Går det an å leige dykkarutstyr her? Ca- o-- r--- d----- e--------? +
Går det an å leige vasski her? Ca- o-- r--- w---- s---? +
   
Eg er nybegynnar. I’- o--- a b-------. +
Eg er middels flink. I’- m--------- g---. +
Eg kan dette ganske bra. I’- p----- g--- a- i-. +
   
Kvar er skiheisen? Wh--- i- t-- s-- l---? +
Har du med deg ski? Do y-- h--- s---? +
Har du med deg skistøvlar? Do y-- h--- s-- b----? +
   

Språket i bilete

Eit tysk ordspråk seier: Eit bilete seier meir enn tusen ord. Det tyder at bilete ofte blir forstått fortare enn språk. Bilete kan òg vise kjensler betre. Difor blir det brukt mange bilete i reklamen. Bilete fungerer annleis enn språk. Dei viser oss mange ting på likt, og verkar som heilskap. Det tyder at heile biletet til saman har ein bestemt effekt. Med språk treng du mange fleire ord. Men bilete og språk høyrer saman. Vi treng språk for å skildre eit bilete. På same måten blir mange tekstar fyrst forståelege gjennom bilete. Lingvistar forskar på forholdet mellom bilete og språk. Det er òg eit spørsmål om bilete er eit språk i seg sjølv.

Viss noko berre blir filma, kan vi sjå på bileta. Men bodskapen i filmen er ikkje konkret. Viss eit bilete skal fungere som språk, må det vere konkret. Di mindre det viser, di klårare er bodskapen. Piktogram er eit godt døme på det. Piktogram er enkle og eintydige biletteikn. Dei erstattar verbalspråk, og er ei form for visuell kommunikasjon. Alle kjenner piktogrammet for ‘røyking forbode’. Det viser ein sigarett med ei linje over. Gjennom globaliseringa blir bileta viktigare. Men du må lære språket deira. Det er ikkje forståeleg over heile verda, sjølv om mange trur det. Det er ford kulturen vår påverkar korleis vi forstår bilete. Det vi ser, kjem an på fleire faktorar. Så nokre menneske ser ikkje sigarettar, berre svarte linjer.
Gjett språket!
_______ er et av de nesten 40 Turk språkene. Det er mest knyttet til det aserbajdsjanske språket. Det er morsmål eller andrespråk for mer enn 80 millioner mennesker. Disse lever hovedsakelig i ******a eller på Balkan. Emigranter tok også _______ til Europa, Amerika og Australia. Det _______e har også blitt påvirket av andre språk. Ordlisten inneholder ord fra Arabisk og Fransk.

Et kjennemerke ved det _______e språket er de mange forskjellige dialektene. Dialekten som brukes i Istanbul regnes som dagens standard språk. Grammatikken er delt opp i seks delinger. Den agglutinerende språk strukturen er også karakteristisk for _______. Dette betyr at grammatiske former bli uttrykt av endelser. Det er en fast rekkefølge av disse, men det kan være veldig mange av dem. Dette prinsippet forskjelligjør _______ fra andre Indoeuropeiske språk.