nynorsk » engelsk UK   Idrett


49 [førtini / ni og førti]

Idrett

-

+ 49 [forty-nine]

+ Sports

Klikk for å se teksten:   
nynorskEnglish UK
Driv du med sport? Do y-- e-------? +
Ja, eg må røre på meg. Ye-- I n--- s--- e-------. +
Eg er med i eit idrettslag. I a- a m----- o- a s----- c---. +
   
Vi spelar fotball. We p--- f------- / s----- (a-.). +
Av og til svømmer vi. We s--- s--------. +
Eller vi syklar. Or w- c----. +
   
I byen vår er det ein fotballstadion. Th--- i- a f------- / s----- (a-.) s------ i- o-- c---. +
Det er ein svømmehall med badstove òg. Th--- i- a--- a s------- p--- w--- a s----. +
Og det er ein golfbane. An- t---- i- a g--- c-----. +
   
Kva er det på TV? Wh-- i- o- T-? +
Det er fotballkamp nett no. Th--- i- a f------- / s----- (a-.) m---- o- n--. +
Det tyske laget spelar mot det engelske. Th- G----- t--- i- p------ a------ t-- E------ o--. +
   
Kven vinn? Wh- i- w------? +
Eg anar ikkje. I h--- n- i---. +
Det er uavgjort akkurat no. It i- c-------- a t--. +
   
Dommaren er frå Belgia. Th- r------ i- f--- B------. +
No er det elleve-meter. No- t---- i- a p------. +
Mål! Ein-null! Go--- O-- – z---! +
   

Berre sterke ord overlever!

Ord som blir brukte sjeldan, forandrar seg oftare enn dei som blir brukte mykje. Det kan ha med utviklingslovene å gjere. Vanlege gen forandrar seg lite gjennom tida. Dei er meir stabile i forma. Og det same ser ut til å gjelde for ord! I ein studie vart engelske verb undersøkte. Den noverande forma vart samanlikna med gamle former. På engelsk er dei ti vanlegaste verba sterke verb. Dei fleste andre verba er svake. Men i mellomalderen var dei fleste verba sterke. Så sterke verb som vart lite brukte, vart til svake verb. Om 300 år vil engelsk knapt ha sterke verb att. Andre studiar viser òg at språket vårt blir valt ut på same måte som gen.

Forskarar samanlikna vanlege ord frå ulike språk. Dei valde ord som likna på kvarandre, og som tydde det same. Eit døme er orda water, Wasser, vatten. Desse orda har same rota, og difor liknar dei på kvarandre. Sidan dei er viktige ord, blir dei brukte ofte i alle språk. På denne måten held dei forma si - og liknar på kvarandre til denne dag. Mindre viktige ord endrar seg mykje snøggare. Eller dei blir erstatta av andre ord. Difor er mindre brukte ord ulike i forskjellige språk. Kvifor sjeldne ord endrar seg, er ikkje klart. Det kan hende at dei blir brukte eller uttala feil. Det er fordi brukarane ikkje er kjende med dei. Men det kan òg vere at viktige ord alltid må vere like. Fordi berre då kan dei bli forståtte rett. Og orda er der for å bli forståtte...
Gjett språket!
_______ er et av de Østslaviske språk. Det er nært knyttet til Russisk og Hviterussisk. Mer enn 40 millioner snakker _______. Det er det tredje mest talte slaviske språk etter Russisk og Polsk. _______ ble utviklet rundt slutten av det 18. århundre ut i fra dialekt. Et distinkt skriftspråk dukket opp på den tiden, og med den kom litteratur. I dag finnes det mange dialekter, disse er delt opp i tre hovedgrupper.

Ordforrådet, setningsstrukturen og ordledd harmonerer med andre Slaviske språk. Dette er fordi Slaviske språk startet sent med å differensiere seg. På grunn av den geografiske situasjonen i ******a er det mange Polske og Russiske påvirkninger. Grammatikken deles inn i sju deler. _______e adjektiver definerer forhold til personer og ting veldig klart. En talende er i stand til å demonstrere holdning eller tankemåte ut i fra hvilke ord han velger. Enda et kjennemerke ved _______ er svært melodisk lyd. Hvis du liker språk som høres melodiøst ut bør du lære _______!