nynorsk » engelsk UK   Land og språk


5 [fem]

Land og språk

-

+ 5 [five]

+ Countries and Languages

Klikk for å se teksten:   
nynorskEnglish UK
John er frå London. Jo-- i- f--- L-----. +
London ligg i Storbritannia. Lo---- i- i- G---- B------. +
Han pratar engelsk. Han snakkar engelsk. He s----- E------. +
   
Maria kjem frå Madrid. Ma--- i- f--- M-----. +
Madrid ligg i Spania. Ma---- i- i- S----. +
Ho snakkar spansk. Ho pratar spansk. Sh- s----- S------. +
   
Peter og Martha kjem frå Berlin. Pe--- a-- M----- a-- f--- B-----. +
Berlin ligg i Tyskland. Be---- i- i- G------. +
Pratar de tysk båe to? Do b--- o- y-- s---- G-----? +
   
London er ein hovudstad. Lo---- i- a c------ c---. +
Madrid og Berlin er òg hovudstader. Ma---- a-- B----- a-- a--- c------ c-----. +
Hovudstadene er store og bråkete. Ca----- c----- a-- b-- a-- n----. +
   
Frankrike ligg i Europa. Fr---- i- i- E-----. +
Egypt ligg i Afrika. Eg--- i- i- A-----. +
Japan ligg i Asia. Ja--- i- i- A---. +
   
Kanada ligg i Nord-Amerika. Ca---- i- i- N---- A------. +
Panama ligg i Mellom-Amerika. Pa---- i- i- C------ A------. +
Brasil ligg i Sør-Amerika. Br---- i- i- S---- A------. +
   

Språk og dialektar (ikkje alt innhald i teksten stemmer for Noreg)

Det finst mellom 6000 og 7000 språk i verda. Talet på dialektar er sjølvsagt langt høgare. Men kva er skilnaden på eit språk og ein dialekt? Dialektar er alltid farga av staden dei er frå. Dei høyrer altså til dei regionale språkvariantane. Dermed er dialektane den språkforma med minst rekkjevidd. Som regel blir dialektane berre tala, ikkje skrivne. Dei lagar sitt eige språksystem. Og dei fylgjer eigne reglar. Teoretisk kan alle språk ha mange dialektar. Alle dialektane fell innunder standardspråket i landet. Standardspråket blir forstått av alle menneske i eit land. Med det språket kan sjølv fjerntliggjande dialektbrukarar samtale.

Nesten alle dialekter blir mindre viktige. I byane høyrer du knapt dialektar meir. I yrkeslivet òg blir standardspråket meir brukt. Difor blir dialektbrukarar sett på som uutdanna bygdafolk. Likevel finst dei i alle sosiale lag. Dialektbrukarar er ikkje mindre intelligente enn andre. Tvert imot! Den som pratar ein dialekt, har fleire fordelar. Til dømes på eit språkkurs. Dialektbrukarar veit at det finst forskjellige språkformer. Og dei har lært å veksle raskt mellom ulike språkstilar. Difor har dialektbrukarar ein høgare kunnskap om språkvariasjonar. Språkkjensla deira fortel dei kva språkstil som passar til ulike situasjonar. Det er til og med prova vitskapleg. Altså: Hald på dialekten din – det løner seg!
Gjett språket!
_______ er et Sør-Slavisk språk. Om lag 10 millioner mennesker snakker _______. De fleste av disse bor selvfølgelig i ******ia. _______ snakkes i andre land også. Blant disse er Ukraina og Moldova. _______ er et av de eldste dokumenterte slaviske språk. Det har mange spesifikke funksjoner også.

Likheten til Albansk og Rumensk er slående. Men disse språkene er ikke Slaviske språk. Likevel er det mange paralleller. Og alle disse språkene er også kjent som Balkan språk. De har mye til felles, selv om de ikke er i slekt med hverandre. _______e verb kan ta svært mange former. Det er ingen infinitiv i _______. Hvis du ønsker å lære deg dette interessante språket oppdager du snart mange nye ting!