nynorsk » engelsk UK   I svømmehallen


50 [femti]

I svømmehallen

-

+ 50 [fifty]

+ In the swimming pool

Klikk for å se teksten:   
nynorskEnglish UK
I dag er det varmt. It i- h-- t----. +
Skal vi gå til svømmehallen? Sh--- w- g- t- t-- s------- p---? +
Har du lyst til å gå og svømme? Do y-- f--- l--- s-------? +
   
Har du eit handklede? Do y-- h--- a t----? +
Har du ei badebukse? Do y-- h--- s------- t-----? +
Har du ei badedrakt? Do y-- h--- a b------ s---? +
   
Kan du svømme? Ca- y-- s---? +
Kan du dukke? Ca- y-- d---? +
Kan du hoppe i vatnet? Ca- y-- j--- i- t-- w----? +
   
Kvar er dusjen? Wh--- i- t-- s-----? +
Kvar er garderoben? Wh--- i- t-- c------- r---? +
Kvar er svømmebrillene? Wh--- a-- t-- s------- g------? +
   
Er vatnet djupt? Is t-- w---- d---? +
Er vatnet reint? Is t-- w---- c----? +
Er vatnet varmt? Is t-- w---- w---? +
   
Eg frys. I a- f-------. +
Vatnet er for kaldt. Th- w---- i- t-- c---. +
Eg skal opp or vatnet no. I a- g------ o-- o- t-- w---- n--. +
   

Ukjende språk

I verda finst det fleire tusen ulike språk. Språkforskarar reknar med at det er 6.000 til 7.000. Men det nøyaktige talet veit vi enno ikkje. Det er fordi det framleis finst mange uoppdaga språk. Desse språka blir mest tala i avsides område. Eit døme kan vere Amazonas-området. Der finst det enno mange folk som lever isolert. Dei har ingen kontakt med andre kulturar. Likevel har dei alle sine eigne språk, sjølvsagt. Det finst ukjende språk i andre delar av verda òg. Vi veit framleis ikkje kor mange språk det er i Sentral-Afrika. Og Ny-Guinea er ikkje nøye utforska, språkleg sett. Det er alltid ein sensasjon når eit nytt språk blir oppdaga.

For om lag to år sidan oppdaga forskarane språket koro. Koro blir tala i små landsbyar nord i India. Berre om lag 1.000 menneske meistrar dette språket. Det blir berre brukt i tale. Koro finst ikkje som skriftspråk. Forskarane er i stuss over korleis koro har overlevd så lenge. Koro høyrer til dei tibeto-burmanske språka. Det finst om lag 300 av desse språka i heile Asia. Men koro er ikkje nærskyld med nokon av desse språka. Det tyder at det må ha ei heilt eiga historie. Diverre døyr små språk snøgt ut. Av og til forsvinn eit språk i løpet av berre ein generasjon. Difor har forskarar ofte lite tid til å studere dei. Men det finst litt von for koro. Det skal dokumenterast i ei lyd-ordbok...
Gjett språket!
_______ er et Finsk-Ugrisk språk. Som et Uralsk språk er det mye forskjell fra de Indo-Germanske språk. _______ er fjernt familiært til Finsk. Denne likheten er bare merkbar i språklig struktur. ******ere og Finner kan ikke forstår hverandre. Det er omtrent 15 millioner som snakker _______. Disse bor hovedsakelig i ******n, Romania, Slovakia, Serbia og Ukraina.

Det _______e språket er delt inn i ni dialekt grupper. Det er skrevet med Latinske bokstaver. Uavhengig av lengden på ordet er det lagt vekt på den første stavelsen. Det er også viktig å skille mellom korte og lange vokaler i uttalen. _______ grammatikk er ikke enkel. Det har mange særegenheter. Dette unike språket er et viktig kjennetegn for de _______es identitet. Alle som lærer _______ vil raskt forstå hvorfor ******erne elsker sitt språk så mye!