nynorsk » engelsk UK   Gjere ærend


51 [femtiein / ein og femti]

Gjere ærend

-

+ 51 [fifty-one]

+ Running errands

Klikk for å se teksten:   
nynorskEnglish UK
Eg skal på biblioteket. I w--- t- g- t- t-- l------. +
Eg skal til bokhandelen. I w--- t- g- t- t-- b--------. +
Eg skal til kiosken. I w--- t- g- t- t-- n-------- s----. +
   
Eg skal låne ei bok. I w--- t- b----- a b---. +
Eg skal kjøpe ei bok. I w--- t- b-- a b---. +
Eg skal kjøpe ei avis. I w--- t- b-- a n--------. +
   
Eg skal på biblioteket for å låne ei bok. I w--- t- g- t- t-- l------ t- b----- a b---. +
Eg skal til bokhandelen for å kjøpe ei bok. I w--- t- g- t- t-- b-------- t- b-- a b---. +
Eg skal til kiosken for å kjøpe ei avis. I w--- t- g- t- t-- k---- / n-------- s---- t- b-- a n--------. +
   
Eg skal til optikaren. I w--- t- g- t- t-- o-------. +
Eg skal til supermarknaden. I w--- t- g- t- t-- s----------. +
Eg skal til bakaren. I w--- t- g- t- t-- b-----. +
   
Eg skal kjøpe briller. I w--- t- b-- s--- g------. +
Eg skal kjøpe frukt og grønsaker. I w--- t- b-- f---- a-- v---------. +
Eg skal kjøpe rundstykke og brød. I w--- t- b-- r---- a-- b----. +
   
Eg skal til optikaren for å kjøpe briller. I w--- t- g- t- t-- o------- t- b-- g------. +
Eg skal til supermarknaden for å kjøpe frukt og grønsaker. I w--- t- g- t- t-- s---------- t- b-- f---- a-- v---------. +
Eg skal til bakaren for å kjøpe rundstykke og brød. I w--- t- g- t- t-- b---- t- b-- r---- a-- b----. +
   

Minoritetsspråk i Europa

I Europa blir det tala mange ulike språk. Dei fleste av dei er indoeuropeiske språk. I tillegg til dei store nasjonalspråka, finst det mange mindre språk. Dei er minoritetsspråk. Minoritetsspråka skil seg frå dei offisielle språka. Men dei er ikkje dialektar. Dei er ikkje innvandrarspråk heller. Minoritetsspråk er alltid etnisk bestemte. Det tyder at dei er språka til visse folkegrupper. I Europa finst det minoritetsspråk i nesten alle land. Det tyder om lag 40 språk innan EU. Nokre minoritetsspråk blir berre tala i eitt land. Mellom dei høyrer til dømes sorbisk i Tyskland.

Romani har derimot språkbrukarar i mange europeiske land. Minoritetsspråk har ein spesiell status. Fordi dei blir berre brukte av ei relativt lita gruppe. Desse gruppene har ikkje råd til å byggje eigne skular. Det er også vanskeleg for dei å gje ut eigen litteratur. Difor er mange minoritetsspråk utryddingstruga. EU vil ta vare på minoritetsspråka. Fordi kvart språk er ein viktig del av kulturen eller identiteten. Nokre nasjonar har ingen stat, og finst berre som minoritet. Ulike program og prosjekt skal fremje språka deira. Slik vil dei ta vare på kulturen til mindre etniske grupper. Trass dette vil nokre minoritetsspråk snart døy ut. Mellom desse er livisk, som blir brukt i eit område i Latvia. Berre om lag 20 menneske har livisk som morsmål. Dermed er livisk eit av dei minste språka i Europa...
Gjett språket!
_______ er et av de Indoiranske språkene. Det snakkes i Pakistan og noen få Indiske stater. _______ er morsmål for omtrent 60 millioner mennesker. Det er nasjonalspråket i Pakistan. Det regnes som et av de 22 offisielle språkene i India. _______ er nært beslektet med Hindi. Begge språkene er i utgangspunktet bare to sosiolekter av Hindustani.

Hindustani oppstå fra forskjellige språk i det Nordlige India i starten av det 13. århundre. I dag anses _______ og Hindi som to uavhengige språk. Talende av disse språkene kan lett kommunisere med hverandre. Tegnsystemet er det som er forskjellig i de to. _______ er skrevet med en versjon av Persisk-Arabiske alfabet, men det er ikke Hindi. _______ er veldig fremtredende som et litterært språk. Det er ofte brukt i store film produksjoner. Lær _______ - det er nøkkelen til kulturen i Sør-Asia!