nynorsk » engelsk UK   Kjensler


56 [femtiseks]

Kjensler

-

+ 56 [fifty-six]

+ Feelings

Klikk for å se teksten:   
nynorskEnglish UK
ha lyst to f--- l--- / w--- to +
Vi har lyst. We f--- l---. / W- w--- t-. +
Vi har ikkje lyst. We d---- f--- l---. / W- d--- w--- t-. +
   
vere redd to b- a----d +
Eg er redd. I’- a-----. +
Eg er ikkje redd. I a- n-- a-----. +
   
ha tid to h--- t--e +
Han har tid. He h-- t---. +
Han har ikkje tid. He h-- n- t---. +
   
keie seg to b- b---d +
Ho keiar seg. Sh- i- b----. +
Ho keiar seg ikkje. Sh- i- n-- b----. +
   
vere svolten to b- h----y +
Er de svoltne? Ar- y-- h-----? +
Er de ikkje svoltne? Ar---- y-- h-----? +
   
vere tyrst to b- t-----y +
Dei er tyrste. Th-- a-- t------. +
Dei er ikkje tyrste. Th-- a-- n-- t------. +
   

Konstruerte språk

Med språka vil vi uttrykkje det vi tenkjer og føler. Så forståing er den viktigaste oppgåva til språket. Men nokre gonger vil ikkje menneska bli forstått av alle andre. Då finn dei opp konstruerte språk. Konstruerte språk har fascinert menneske i mange tusen år. Julius Cæsar hadde til dømes sitt eige konstruerte språk. Han sende koda meldingar til alle delar av riket sitt. Fiendane hans kunne ikkje lese dei koda nyhenda. Konstruerte språk er verna kommunikasjon. Med konstruerte språk distanserer vi oss frå andre. Vi viser at vi høyrer til ei eksklusiv gruppe. Det er ulike grunnar til at vi brukar konstruerte språk. Kjærastar har til alle tider skrive løynbrev.

Nokre yrkesgrupper har også alltid hatt sine eigne språk. Så finst det språk for magikarar, tjuvar og kjøpmenn. Men konstruerte språk blir oftast brukt til politiske føremål. I mest alle krigar har det vorte brukt konstruerte språk. Militæret og etteretningstenestene har eigne ekspertar på konstruerte språk. Kryptologi er vitskapen om å kode. Moderne kodar er bygde på kompliserte matematiske formlar. Dei er særs vanskelege å avkode. Liva våre ville vere utenkjelege utan konstruerte språk. Koda data blir brukt overalt i dag. Kredittkort og epostar - alt fungerer med kodar. Born synest løynspråk er spesielt spennande. Dei elskar å utveksle hemmelege meldingar med venene sine. Konstruerte språk er til og med nyttig for utviklinga deira... Dei fremjar kreativitet og språkkjensle!
Gjett språket!
Det _______e språket er blant de viktigste språk verden over. Mer enn 300 millioner mennesker i over 20 land snakker _______. Dette Afro-asiatiske språket oppsto for flere tusen år siden. Opprinnelig ble det kun snakket på Den _______e halvøy, det ble senere utbredt. Det er mange forskjellige _______e dialekter. Mange av dialektene er veldig forskjellig fra vanlig _______. Folk fra forskjellige regioner, forstår ofte ikke hverandre.

Gammel _______ snakkes veldig lite. Det finnes hovedsakelig i skriftlig form. Interessen for _______ har vokst de siste årene. Mange synes det _______e skriftsystemet er veldig fasinerende. Det skrives fra høyre til venstre. Hvis du vil lære _______, må du gjøre det i en bestemt rekkefølge. Først uttalen, så grammatikken, deretter skriftsystemet. Hvis du holder deg til den rekkefølge, vil du definitivt ha det gøy mens du lærer.