nynorsk » engelsk UK   Kroppsdelar


58 [femtiåtte]

Kroppsdelar

-

+ 58 [fifty-eight]

+ Parts of the body

Klikk for å se teksten:   
nynorskEnglish UK
Eg teiknar ein mann. I a- d------ a m--. +
Fyrst hovudet. Fi--- t-- h---. +
Mannen har på seg ein hatt. Th- m-- i- w------ a h--. +
   
Du ser ikkje håret. On- c----- s-- t-- h---. +
Du ser ikkje øyro heller. On- c----- s-- t-- e--- e-----. +
Du ser ikkje ryggen heller. On- c----- s-- h-- b--- e-----. +
   
Eg teiknar augo og munnen. I a- d------ t-- e--- a-- t-- m----. +
Mannen dansar og ler. Th- m-- i- d------ a-- l-------. +
Mannen har lang nase. Th- m-- h-- a l--- n---. +
   
Han har ein stokk i handa. He i- c------- a c--- i- h-- h----. +
Han har òg eit skjerf rundt halsen. He i- a--- w------ a s---- a----- h-- n---. +
Det er vinter, og det er kaldt. It i- w----- a-- i- i- c---. +
   
Armane er kraftige. Th- a--- a-- a-------. +
Beina er òg kraftige. Th- l--- a-- a--- a-------. +
Mannen er av snø. Th- m-- i- m--- o- s---. +
   
Han har inga bukse på seg, og ingen frakk. He i- n------ w------ p---- n-- a c---. +
Men mannen frys ikkje. Bu- t-- m-- i- n-- f-------. +
Det er ein snømann. He i- a s------. +
   

Språket til forfedrane våre

Språkforskarar kan analysere moderne språk. Dei brukar ulike metodar til å gjere det. Men korleis snakka menneske for fleire tusen år sidan? Det er mykje vanskelegare å svare på det spørsmålet. Likevel har forskarane sysla med det lenge. Dei vil utforske korleis folk snakka tidlegare. For å få til det, prøver dei å rekonstruere gamle språkformer. Amerikanske forskarar har no gjort ei spennande oppdaging. Dei analyserte meir enn 2.000 språk. Dei analyserte spesielt setningsbygnaden til språka. Funna deira var særs interessante. Om lag halvparten av språka hadde setningsbygnaden S-O-V. Det vil seie at det gjeld prinsippet subjekt, objekt, verb.

Meir enn 700 språk fylgte mønsteret S-V-O. Og om lag 160 språk brukte systemet V-S-O. Berre om lag 40 språk brukte V-O-S. 120 språk hadde blandingsformer. På andre sida er O-V-S og O-S-V mykje sjeldnare system. Dei fleste av dei undersøkte språka brukar altså S-O-V-prinsippet. Til dei høyrer til dømes persisk, japansk og tyrkisk. Likevel fylgjer dei fleste levande språka S-V-O-mønsteret. I den indogermanske språkfamilien dominerer denne setningsbygnaden. Forskarane trur at S-O-V-modellen vart brukt tidlegare. Alle språk er bygde på dette systemet. Men så skilde språka seg frå kvarandre. Vi veit ikkje korleis det skjedde. Men variasjonane i setningsbygnaden må ha hatt ein grunn. For i evolusjonen vil berre det som har fordelar, overleve...
Gjett språket!
_______ er et Sør-Slavisk språk. Det snakkes hovedsakelig i ******a og Hercegovina. Det finnes talende også i Serbia, Kroatia, Makedonia og Montenegro. _______ er morsmål for om lag 2,5 millioner mennesker. Det ligner veldig på Kroatisk og Serbisk. ordforråd, rettskriving og grammatikk er veldig likt i disse språkene. En som snakker _______ kan forstå Serbisk og Kroatisk veldig lett.

Status for det _______e språket er derfor ofte diskutert. Noen språkforskere tviler på at _______ faktisk er et eget språk. De hevder det bare er en dialekt av Serbokroatisk språk. Det er interessant med de mange utenlandske påvirkningene i _______. Området var i lang tid eid vekselsvis av Asia og Vesten. Dette er grunnen til at det er mange arabiske, tyrkiske og persiske begreper i vokabularet. Dette er faktisk veldig sjeldent i Slaviske språk, som gjør _______ til et unikt språk.