nynorsk » engelsk UK   Lese og skrive


6 [seks]

Lese og skrive

-

+ 6 [six]

+ Reading and writing

Klikk for å se teksten:   
nynorskEnglish UK
Eg les. I r---. +
Eg les ein bokstav. I r--- a l----- (c--------). +
Eg les eit ord. I r--- a w---. +
   
Eg les ei setning. I r--- a s-------. +
Eg les eit brev. I r--- a l-----. +
Eg les ei bok. I r--- a b---. +
   
Eg les. I r---. +
Du les. Yo- r---. +
Han les. He r----. +
   
Eg skriv. I w----. +
Eg skriv ein bokstav. I w---- a l----- (c--------). +
Eg skriv eit ord. I w---- a w---. +
   
Eg skriv ei setning. I w---- a s-------. +
Eg skriv eit brev. I w---- a l-----. +
Eg skriv ei bok. I w---- a b---. +
   
Eg skriv. I w----. +
Du skriv. Yo- w----. +
Han skriv. He w-----. +
   

Internasjonalismar

Globalisering stoppar ikkje ved språk. Det er tydeleg på eit auka tal internasjonalismar i språket. Internasjonalismar er ord som finst i fleire språk. Desse orda har same eller liknande tyding. Uttalen er ofte den same. Skrivemåten er oftast òg særs lik. Det er interessant korleis internasjonalismar spreier seg. Dei tek ikkje omsyn til grenser. Ikkje geografiske. Og slett ikkje språklege. Det finst ord som blir forståtte på kvart einaste kontinent. Ordet «hotell» er eit døme på det. Det finst stort sett over heile verda.

Fleire internasjonalismar kjem frå vitskapen. Tekniske omgrep spreier seg òg vidt og breitt. Gamle internasjonalismar har ei felles rot. Dei er utvikla frå same ordet. For det meste er internasjonalismane lånord. Det tyder at orda heilt enkelt er vorte tekne opp i andre språk. Kulturkrinsen spelar ei viktig rolle ved ordovertakinga. Kvar sivilisasjon har sine eigne tradisjonar. Difor festar ikkje alle nye omgrep seg overalt. Kulturelle normer avgjer kva som blir ført inn i språket. Mange ting finst berre i nokre delar av verda. Andre ting breier seg snøgt og over heile verda. Men berre når ein ting spreier seg, spreier namnet på tingen seg. Akkurat det gjer internasjonalismar så spennande! Når vi utforskar språk, utforskar vi òg alltid kulturar...
Gjett språket!
_______ er det språket med mest talende i hele verden. Men det er ikke bare ett, men flere _______e språk. De alle tilhører den Sinotibetanske språkfamilien. Samlet er det ca. 1,3 milliarder mennesker som snakker _______. De fleste av dem lever i Folkerepublikken Kina og Taiwan. Det største _______e språket er Standard _______, også kjent som Mandarin. Som det offisielle språket i Folkerepublikken Kina, er det morsmålet til 850 millioner mennesker.

Andre _______e språk er ofte beskrevet som dialekter. Mandarin er forstått av nesten alle _______talende mennesker. Alle ******erne har et felles skriftsystem som er mellom 4000 og 5000 år gammelt. Dermed har _______ lengre litterær tradisjon enn noe annet språk. _______e tegn er vanskeligere enn det alfabetiske system. Grammatikken er relativt lett å lære, noe som gjør det mulig for en person å lære raskere. Og flere og flere mennesker ønsker å lære _______. Har du mot til å prøve det - _______ er språket for framtiden!