nynorsk » engelsk UK   Ordenstal


61 [sekstiein / ein og seksti]

Ordenstal

-

+ 61 [sixty-one]

+ Ordinal numbers

Klikk for å se teksten:   
nynorskEnglish UK
Den fyrste månaden er januar. Th- f---- m---- i- J------. +
Den andre månaden er februar. Th- s----- m---- i- F-------. +
Den tredje månaden er mars. Th- t---- m---- i- M----. +
   
Den fjerde månaden er april. Th- f----- m---- i- A----. +
Den femte månaden er mai. Th- f---- m---- i- M--. +
Den sjette månaden er juni. Th- s---- m---- i- J---. +
   
Seks månader er eit halvt år. Si- m----- m--- h--- a y---. +
Januar, februar, mars, Ja------ F-------- M----, +
april, mai og juni. Ap---- M-- a-- J---. +
   
Den sjuande månaden er juli. Th- s------ m---- i- J---. +
Den åttande månaden er august. Th- e----- m---- i- A-----. +
Den niande månaden er september. Th- n---- m---- i- S--------. +
   
Den tiande månaden er oktober. Th- t---- m---- i- O------. +
Den ellevte månaden er november. Th- e------- m---- i- N-------. +
Den tolvte månaden er desember. Th- t------ m---- i- D-------. +
   
Tolv månader er eitt år. Tw---- m----- m--- a y---. +
Juli, august, september, Ju--- A------ S--------, +
oktober, november og desember. Oc------ N------- a-- D-------. +
   

Morsmålet er alltid det viktigaste språket

Morsmålet vårt er det fyrste vi lærer. Det skjer umedvite, så vi merkar det ikkje. Dei fleste menneske har berre eitt morsmål. Alle andre språk blir lærte som framandspråk. Sjølvsagt finst det menneske som veks opp med fleire språk. Men dei pratar oftast desse språka på litt ulikt nivå. Ofte blir språka også brukt ulikt. Til dømes blir eitt språk brukt på arbeid. Det andre blir brukt heime. Kor godt vi pratar eit språk, kjem an på fleire faktorar. Når vi lærer det som små born, lærer vi det oftast godt. Språksenteret vårt er mest effektivt i desse leveåra. Det er òg viktig kor ofte vi brukar språket.

Di oftare vi brukar det, di betre pratar vi det. Forskarar trur at du aldri kan lære to språk like godt. Eitt språk blir alltid viktigare. Eksperiment ser ut til å stadfeste denne hypotesen. Forskjellige personar vart testa i ein studie. Ein del av forsøkspersonane prata to språk flytande. Kinesisk var morsmålet, og engelsk var andrespråket. Den andre halvparten av forsøkspersonane prata berre engelsk som morsmål. Forsøkspersonane måtte løyse enkle oppgåver på engelsk. Medan dei gjorde det, vart hjerneaktiviteten deira målt. Og det var skilnader i hjernen på forsøkspersonane! Hjå dei fleirspråklege var eit område i hjernen spesielt aktivt. Dei einspråklege hadde ingen aktivitet i dette området. Båe gruppene løyste oppgåvene like snøgt og like godt. Likevele omsette dei kinesiske alt til morsmålet sitt...
Gjett språket!
_______ er morsmål til ca. 5 millioner mennesker. Det hører til det Nordiske Språk. Det betyr at den er relatert til Svensk og Norsk. Vokabularet av disse språkene er nesten identiske. Hvis en person snakker et av disse språkene, vil man også forstå de andre to. Derfor er det noe tvil i om de skandinaviske språkene er forskjellige språk. Det kan også være bare regionale varianter av et enkelt språk.

_______ i seg selv er delt opp i mange forskjellige dialekter. Disse er i midlertid i økende grad erstattet av standard språk. På tross av dette dukker det opp nye dialekter, spesielt i urbane områder i ******mark. De kalles sosiale dialekter. Ut i fra talemåten, kan man avsløre alder og sosial status på en person. Dette fenomenet er typisk for det _______e språket. Det er mye mindre tydelig i andre språk. Dette gjør _______ til et spesielt spennende språk.