nynorsk » engelsk UK   Nekting 1


64 [sekstifire]

Nekting 1

-

+ 64 [sixty-four]

+ Negation 1

Klikk for å se teksten:   
nynorskEnglish UK
Eg forstår ikkje det ordet. I d---- u--------- t-- w---. +
Eg forstår ikkje den setninga. I d---- u--------- t-- s-------. +
Eg forstår ikkje kva det betyr. I d---- u--------- t-- m------. +
   
læraren th- t-----r +
Skjønar du læraren? Do y-- u--------- t-- t------? +
Ja, eg skjønar han godt. Ye-- I u--------- h-- w---. +
   
læraren th- t-----r +
Skjønar du læraren? Do y-- u--------- t-- t------? +
Ja, eg skjønar henne godt. Ye-- I u--------- h-- w---. +
   
folk th- p----e +
Forstår du dei folka? Do y-- u--------- t-- p-----? +
Nei, eg forstår dei ikkje så godt. No- I d---- u--------- t--- s- w---. +
   
veninna th- g--------d +
Har du ei veninne / ein kjærast? Do y-- h--- a g---------? +
Ja, det har eg. Ye-- I d-. +
   
dottera th- d------r +
Har du ei dotter? Do y-- h--- a d-------? +
Nei, det har eg ikkje. No- I d----. +
   

Blinde menneske handsamar språk meir effektivt

Menneske som ikkje kan sjå, høyrer kanskje betre. Difor kan dei navigere seg rundt i kvardagen. Blinde kan òg handsame språk betre! Fleire studiar har kome fram til dette. Forskarar fekk forsøkspersonar til å høyre på tekstar. Så vart lesefarten auka monaleg. Trass det kunne dei blinde forstå tekstane. Dei sjåande forsøkspersonane kunne knapt forstå setningane. For dei var lesefarten for høg. Eit anna eksperiment gav liknande resultat. Sjåande og blinde forsøkspersonar høyrde på ulike setningar. Ein del av kvar setning vart endra. Det siste ordet vart bytt ut med eit nonsens-ord.

Forsøkspersonane skulle vurdere setningane. Dei skulle avgjere om setningane gav meining eller ikkje. Hjernen til forsøkspersonane vart undersøkt medan dei løyste oppgåva. Forskarane målte ulike hjernebylgjer. Slik kunne dei sjå kor raskt hjernen løyste oppgåva. Hjå dei blinde kom eit visst signal veldig fort. Dette signalet viser at ein setning blir analysert. Hjå dei sjåande kom signalet mykje seinare. Kvifor blinde handsamar språk meir effektivt, veit vi ikkje. Men forskarane har ein teori. Dei trur at hjernen brukar eit bestemt område intensivt. Det er området som dei sjåande brukar til å handsame synsinntrykk. Hjå dei blinde blir dette området ikkje brukt til syn. Så det er ‘ledig’ til andre oppgåver. Dermed har dei blinde større kapasitet til å handsame språk...
Gjett språket!
Britisk _______ er det språket som snakkes i Storbritannia. Det tilhører det Vest Germanske språk. Det er morsmålet for om lag 60 millioner mennesker. Det skiller seg fra Amerikansk _______ på noen få punkter. _______ er derfor ansett som et pluricentric språk. Dette betyr at et språk har flere standard varianter. Forskjeller kan være for eksempel uttale, ordforråd og staving.

Britisk _______ er delt inn i mange dialekter, og i noen tilfeller svært forskjellige. I lang tid ble dialekt snakkende sett på som uskolerte, og fikk ikke jobb. Ting er annerledes i dag, selv om dialekter fortsatt spiller en stor rolle i Storbritannia. I Britisk _______ finnes det mange påvirkninger fra det Franske språket. Dette går tilbake til erobringen av England i 1066 av Normannerne. Under kolonitiden ble Storbritannia sitt språk ført til andre kontinenter. Dermed er _______ blitt et av de viktigste språkene i verden de siste århundrene. Lær _______, men lær det originale!