nynorsk » engelsk UK   Nekting 2


65 [sekstifem]

Nekting 2

-

+ 65 [sixty-five]

+ Negation 2

Klikk for å se teksten:   
nynorskEnglish UK
Er den ringen dyr? Is t-- r--- e--------? +
Nei, han kostar berre hundre euro. No- i- c---- o--- o-- h------ E----. +
Men eg har berre femti. Bu- I h--- o--- f----. +
   
Er du ferdig? Ar- y-- f-------? +
Nei, ikkje enno. No- n-- y--. +
Men eg er snart ferdig. Bu- I--- b- f------- s---. +
   
Vil du ha meir suppe? Do y-- w--- s--- m--- s---? +
Nei takk, eg vil ikkje ha meir. No- I d---- w--- a------. +
Men eg vil ha meir is. Bu- a------ i-- c----. +
   
Har du budd her lenge? Ha-- y-- l---- h--- l---? +
Nei, berre ein månad. No- o--- f-- a m----. +
Men eg kjenner mange folk alt. Bu- I a------ k--- a l-- o- p-----. +
   
Køyrer du heim i morgon? Ar- y-- d------ h--- t-------? +
Nei, ikkje før i helga. No- o--- o- t-- w------. +
Men eg kjem tilbake alt på sundagen. Bu- I w--- b- b--- o- S-----. +
   
Er dottera di vaksen? Is y--- d------- a- a----? +
Nei, ho er berre sytten. No- s-- i- o--- s--------. +
Men ho har allereie ein kjærast. Bu- s-- a------ h-- a b--------. +
   

Kva orda fortel oss

Det finst mange millionar bøker i verda. Vi veit ikkje kor mange som er skrivne fram til i dag. I desse bøkene er store mengder kunnskap lagra. Viss du kunne lese alle, ville du visst mykje om livet. Fordi bøker viser oss korleis verda endrar seg. Kvar tid har sine eigne bøker. I dei kan du skjøne kva som er viktig for mennesket. Diverre kan ingen lese alle bøker. Men moderne teknologi kan hjelpe til å undersøkje bøkene. Gjennom digitalisering kan vi lagre bøker som data. Så kan vi analysere innhaldet. Slik ser språkforskarar korleis språket vårt endrar seg. Det er endå meir interessant å telje ordfrekvensen.

Når dei gjer det, kan dei slå fast kor viktige visse ting er. Vitskapsfolk har studert meir enn 5 millionar bøker. Det var bøker frå dei siste fem hundreåra. Til saman vart omlag 500 milliardar ord analyserte. Frekvensen for orda viser korleis menneska levde tidlegare og i dag. Idear og trendar speglar seg i språket. Ordet ‘menn’ har mista noko av tydinga si, til dømes. Det blir sjeldnare brukt no enn før. Ordet ‘kvinner’ blir derimot brukt mykje oftare enn før. Vi kan òg sjå på orda kva vi likar å ete. I 50-åra var ordet ‘iskrem’ særs viktig. Så kom pizza og pasta på moten. I nokre år har ordet ‘sushi’ dominert. Det er godt nytt for alle språkvener... Språket vårt får fleire ord kvart einaste år!
Gjett språket!
_______ er et av de konstruerte språkene. Konstruerte språk er bevisst skapt, så de følger en klar plan. Elementer fra forskjellige språk blandes inn i prosessen. På denne måten bør konstruert språk være lett å lære for så mange som mulig. _______ ble først introdusert i Warszawa i 1887. Grunnleggeren var legen Ludwik L. Zamenhof (synonym: Dr. _______, Den håpefulle). Han trodde at kommunikasjons problemer var den viktigste årsaken til ulykkelighet.

Derfor ønsket han å lage et nøytralt språk som bragte folk sammen. I dag er _______ det mest kjente konstruerte språk i verden. Det er også forbundet med mål som toleranse og sivile rettigheter. _______ er i stor grad indoeuropeisk orientert. Majoriteten av ordforrådet er for eksempel, opprinnelig rumensk. Mennesker i mer enn 120 land er dyktig i språket. De samlet seg jevnlig i klubber og på internasjonale konvensjoner. Lær _______ og finn nye venner!