nynorsk » engelsk UK   trenge - ville


69 [sekstini]

trenge - ville

-

+ 69 [sixty-nine]

+ to need – to want to

Klikk for å se teksten:   
nynorskEnglish UK
Eg treng ei seng. I n--- a b--. +
Eg vil sove. I w--- t- s----. +
Finst det ei seng her? Is t---- a b-- h---? +
   
Eg treng ei lampe. I n--- a l---. +
Eg vil lese. I w--- t- r---. +
Finst det ei lampe her? Is t---- a l--- h---? +
   
Eg treng ein telefon. I n--- a t--------. +
Eg vil ringje. I w--- t- m--- a c---. +
Finst det ein telefon her? Is t---- a t-------- h---? +
   
Eg treng eit kamera. I n--- a c-----. +
Eg vil ta bilete. I w--- t- t--- p----------. +
Finst det eit kamera her? Is t---- a c----- h---? +
   
Eg treng ei datamaskin. I n--- a c-------. +
Eg vil sende ein epost. I w--- t- s--- a- e----. +
Finst det ei datamaskin her? Is t---- a c------- h---? +
   
Eg treng ein penn. I n--- a p--. +
Eg vil skrive noko. I w--- t- w---- s--------. +
Finst det eit ark og ein penn her? Is t---- a s---- o- p---- a-- a p-- h---? +
   

Maskinomsetjingar

Den som vil ha omsett ein tekst, må oftast betale mykje pengar. Profesjonelle tolkar eller omsetjarar er dyre. Trass dette er det viktigare enn før å forstå andre språk. Dette problemet vil informatikarar og data-språkforskarar løyse. Dei har lenge arbeidd med å utvikle omsetjingsverkty. I dag finst det mange slike program. Dei maskinelle omsetjingane er oftast ikkje særleg gode. Men programmerarane har ikkje skulda for det! Språk er særs komplekse strukturar. Datamaskiner, derimot, er basert på enkle matematiske prinsipp. Difor kan dei ikkje alltid handtere språk rett. Eit omsetjingsprogram må lære eit språk fullstendig. Difor må ekspertar lære det tusenvis av ord og reglar.

Det er i praksis umogleg. Det er lettare å setje ei datamaskin til å rekne. Ho er god til det! Ei datamaskin kan rekne ut kva kombinasjonar som er vanlege. Ho kan til dømes kjenne att kva ord som oftast står ved sidan av kvarandre. Difor må maskina ha tekstar på ulike språk. Slik lærer ho kva som er typisk for ulike språk. Denne statistiske metoden gjer dei automatiske omsetjingane betre. Likevel kan ikkje datamaskiner erstatte menneske. Inga datamaskin kan imitere ein menneskehjerne når det gjeld språk. Omsetjarar og tolkar vil dermed ha arbeid i lange tider framover! I framtida kan datamaskinene omsetje enkle tekstar. Song, poesi og litteratur, derimot, treng eit levande element. Dei treng den menneskelege kjensla for språk. Og det er bra...
Gjett språket!
_______ snakkes av om lag 4 millioner mennesker. Det _______e språket tilhører det Sør Kaukasiske språk. Det _______e Alfabet er skrevet på sitt eget system. Dette skrive systemet har 33 bokstaver. De har samme rekkefølge som det greske alfabetet. Det _______e skriftsystem stammer mest sannsynlig fra et Arameisk språk. Typisk for _______ er de mange konsonantene som henger sammen.

Mange _______e ord er derfor veldig vanskelig å uttale for utlendinger. Grammatikken er ikke lett. Det inneholder mange elementer som ikke finnes i noe annet språk. Det _______e ordforråd forteller mye om historien til Kaukasus. Inneholder mange ord som er adoptert fra andre språk. Blant disse er Gresk, Persisk, Arabisk, Russisk og Tyrkisk. Men det spesielle med _______ er dens lange tradisjon. _______ er blant de eldste levende kulturspråk på jorden!