nynorsk » engelsk UK   måtte noko


72 [syttito]

måtte noko

-

+ 72 [seventy-two]

+ to have to do something / must

Klikk for å se teksten:   
nynorskEnglish UK
måtte mu-t +
Eg må sende brevet. I m--- p--- t-- l-----. +
Eg må betale hotellet. I m--- p-- t-- h----. +
   
Du må stå opp tidleg. Yo- m--- g-- u- e----. +
Du må jobbe mykje. Yo- m--- w--- a l--. +
Du må kome tidsnok. Yo- m--- b- p-------. +
   
Han må fylle bensin. He m--- f--- / g-- p----- / g-- g-- (a-.). +
Han må reparere bilen. He m--- r----- t-- c--. +
Han må vaske bilen. He m--- w--- t-- c--. +
   
Ho må handle. Sh- m--- s---. +
Ho må vaske husveret. Sh- m--- c---- t-- a--------. +
Ho må vaske tøy. Sh- m--- w--- t-- c------. +
   
Vi må snart gå på skulen. We m--- g- t- s----- a- o---. +
Vi må snart gå på jobb. We m--- g- t- w--- a- o---. +
Vi må snart gå til legen. We m--- g- t- t-- d----- a- o---. +
   
De må vente på bussen. Yo- m--- w--- f-- t-- b--. +
De må vente på toget. Yo- m--- w--- f-- t-- t----. +
De må vente på drosjen. Yo- m--- w--- f-- t-- t---. +
   

Kvifor finst det så mange ulike språk?

I dag er det meir enn 6.000 språk i verda. Difor treng vi tolkar og omsetjarar. For svært lenge sidan prata alle framleis det same språket. Det endra seg då folk byrja å vandre ut. Dei forlét det afrikanske heimlandet sitt, og breidde seg ut over jorda. Denne avstanden i rom førte til avstand i språk òg. Fordi kvart folkeslag utvikla si eiga form for kommunikasjon. Mange ulike språk utvikla seg frå eit felles proto-språk. Men mennesket vart aldri verande på same stad lenge. Så språka vart stendig meir skilde frå kvarandre. Ein stad på vegen vart det uråd å kjenne att noko felles rot. Og ikkje noko folkeslag levde isolert i fleire tusen år. Det var alltid kontakt med andre folkeslag.

Det endra språka. Dei tok til seg element frå andre språk, eller dei blanda seg. Difor stoppa aldri språkutviklinga. Vandringar og kontakt forklarar dermed kvifor det er så mange språk. Kvifor språka er så ulike, er eit anna spørsmål. Kvar utviklingshistorie fylgjer visse reglar. At språka er slik dei er, må altså ha grunnar. Vitskapsfolk har lenge vore interesserte i desse grunnane. Dei vil vite kvifor språka utviklar seg ulikt. For å finne ut det, må dei fylgje historia til språka. Slik kan dei finne ut kva som endra seg når. Men dei veit ikkje enno kva som verkar inn på språkutviklinga. Kulturelle faktorar ser ut til å vere viktigare enn biologiske. Det vil seie at historia til eit folk formar språket deira. Tydelegvis fortel språka oss meir enn vi veit...
Gjett språket!
_______ er et Indoarisk språk. Det snakkes i de fleste land i Nord- og Sentral-India. _______ er nært knyttet til språket Urdu, som hovedsakelig snakkes i Pakistan. I utgangspunktet er de to språkene nesten identiske. Den største forskjellen er skrivemåten. _______ er skrevet i Devanagari. Mens Urdu skrives med arabisk symbol system.

Karakteristisk for _______ er de mange dialektene. På grunn av størrelsen på landet skiller dialektene seg veldig fra hverandre. _______ er morsmål for 370 millioner mennesker. I tillegg er det minst 150 millioner som snakker _______ som sitt andrespråk. Med dette er _______ et av de mest utbredte språk i verden. Det er på andre plass, etter Kinesisk. Så det er større enn Spansk og Engelsk! Indias påvirkning på verden vokser raskt!