nynorsk » engelsk UK   ha lov til noko


73 [syttitre]

ha lov til noko

-

+ 73 [seventy-three]

+ to be allowed to

Klikk for å se teksten:   
nynorskEnglish UK
Har du lov til å køyre bil enno? Ar- y-- a------ a------ t- d----? +
Har du lov til å drikke alkohol enno? Ar- y-- a------ a------ t- d---- a------? +
Har du lov til å reise åleine til utlandet? Ar- y-- a------ a------ t- t----- a----- a----? +
   
få lov til ma- / t- b- a-----d +
Kan vi røykje her? Ma- w- s---- h---? +
Er det lov å røykje her? Is s------ a------ h---? +
   
Kan eg betale med kredittkort? Ma- o-- p-- b- c----- c---? +
Kan eg betale med sjekk? Ma- o-- p-- b- c----- / c---- (a-.)? +
Kan eg berre betale kontant? Ma- o-- o--- p-- i- c---? +
   
Kan eg få ringje til nokon? Ma- I j--- m--- a c---? +
Kan eg få spørje om noko? Ma- I j--- a-- s--------? +
Kan eg få seie noko? Ma- I j--- s-- s--------? +
   
Han har ikkje lov til å sove i parken. He i- n-- a------ t- s---- i- t-- p---. +
Han har ikkje lov til å sove i bilen. He i- n-- a------ t- s---- i- t-- c--. +
Han har ikkje lov til å sove på togstasjonen. He i- n-- a------ t- s---- a- t-- t---- s------. +
   
Kan vi setje oss? Ma- w- t--- a s---? +
Kan vi få menyen? Ma- w- h--- t-- m---? +
Kan vi betale kvar for oss? Ma- w- p-- s---------? +
   

Korleis hjernen lærer nye ord

Når vi lærer nye ord, lagrar hjernen vår nytt innhald. Læringa verkar rett nok berre ved konstant repetisjon. Kor godt hjernen vår lagrar ord, kjem an på fleire faktorar. Det viktigaste er at vi går gjennom ordforrådet med jamne mellomrom. Berre dei orda vi les eller skriv ofte, blir lagra. Du kan seie at desse orda blir arkivert som eit bilete. Dette prinsippet gjeld like mykje hjå aper. Aper kan lære å ‘lese’ ord dersom dei ser dei ofte nok. Sjølv om dei ikkje kan forstå orda, kjenner dei att forma. For å prate eit språk flytande, treng vi mange ord. Difor må ordforrådet vere godt organisert. Fordi minnet vårt fungerer som eit arkiv. For å finne eit ord snøgt, må minnet vite kvar det skal leite.

Difor er det betre å lære ord i ein viss kontekst. Slik kan minnet vårt alltid finne den rette ‘mappa’. Men til og med det vi har lært godt, kan gå i gløymeboka. I slike tilfelle går kunnskapen frå det aktive til det passive lageret. Når vi gløymer, frigjer vi oss frå kunnskap vi ikkje treng. Det er slik hjernen lagar plass for nye og viktigare ting. Difor er det viktig at vi aktiverer kunnskapen vår med jamne mellomrom. Det som er i det passive lageret, er ikkje tapt for alltid. Når vi ser eit gløymt ord, hugsar vi det att. Det du har lært ein gong, lærer du snøggare andre gong. Den som vil utvide ordforrådet sitt, må utvide hobbyane sine òg. Fordi kvar einskild av oss har visse interesser. Difor er vi mest opptekne av dei same tinga. Men eit språk har mange ulike ordfelt. Så den som er interessert i politikk, burde òg lesa sportsartiklar no og då!
Gjett språket!
_______ snakkes av mer enn 160 millioner mennesker. Det er morsmål for bare 30 millioner mennesker. Dette er fordi det er nesten 500 ulike etniske grupper som bor i ******a. Disse snakker 250 forskjellige språk, som er delt inn i mange dialekter. Slikt språklig mangfold kan naturligvis føre til problemer. Dagens _______ er innført som standardisert nasjonalt språk. Det undervises på alle skoler i tillegg til morsmålet.

_______ et Austronesisk språk. Det er beslektet med Malay, de anses å være nesten identiske. Å lære _______ har mange fordeler. Reglene i grammatikken er ikke veldig komplisert. Stavemåten er ikke vanskelig. Du kan basere uttale på stavemåte. Mange _______e språk kommer fra andre språk, noe som gjør det lettere å læres. Og snart vil _______ være et av de store språkene i verden!