nynorsk » engelsk UK   grunngje noko 3


77 [syttisju]

grunngje noko 3

-

+ 77 [seventy-seven]

+ giving reasons 3

Klikk for å se teksten:   
nynorskEnglish UK
Kvifor et du ikkje kaka? Wh- a----- y-- e----- t-- c---? +
Eg må slanke meg. I m--- l--- w-----. +
Eg et ikkje fordi eg må slanke meg. I’- n-- e----- i- b------ I m--- l--- w-----. +
   
Kvifor drikk du ikkje øl? Wh- a----- y-- d------- t-- b---? +
Eg må køyre. I h--- t- d----. +
Eg drikk ikkje fordi eg må køyre. I’- n-- d------- i- b------ I h--- t- d----. +
   
Kvifor drikk du ikkje kaffien? Wh- a----- y-- d------- t-- c-----? +
Han er kald. It i- c---. +
Eg drikk han ikkje fordi han er kald. I’- n-- d------- i- b------ i- i- c---. +
   
Kvifor drikk du ikkje teen? Wh- a----- y-- d------- t-- t--? +
Eg har ikkje sukker. I h--- n- s----. +
Eg drikk han ikkje fordi eg ikkje har sukker. I’- n-- d------- i- b------ I d---- h--- a-- s----. +
   
Kvifor et du ikkje suppa? Wh- a----- y-- e----- t-- s---? +
Eg har ikkje bestilt ho. I d----- o---- i-. +
Eg et ho ikkje fordi eg ikkje har bestilt ho. I’- n-- e----- i- b------ I d----- o---- i-. +
   
Kvifor et du ikkje kjøtet? Wh- d---- y-- e-- t-- m---? +
Eg er vegetarianar. I a- a v---------. +
Eg et det ikkje fordi eg er vegetarianar. I’- n-- e----- i- b------ I a- a v---------. +
   

Rørsler hjelper til med å lære ord

Når vi lærer ord, har hjernen vår mykje arbeid. Han må lagre kvart nye ord. Men du kan hjelpe hjernen din med å lære. Det gjer du ved rørsler. Rørsler hjelper minnet vårt. Det kan hugse ord betre, når det arbeider med rørsla samstundes. Det har vorte tydeleg vist i ein studie. Forskarane lét forsøkspersonane lære ord. Orda fanst ikkje på ordentleg. Dei høyrde til eit kunstig språk. Forsøkspersonane lærte nokre ord med rørsler til. Det tyder at forsøkspersonane ikkje berre høyrte eller las orda. Gjennom rørsler imiterte dei kva orda tydde.

Medan dei lærte, vart hjerneaktiviteten deira målt. Forskarane gjorde ei interessant oppdaging. Når orda vart lærte med rørsler, var fleire hjerneområde aktive. I tillegg til språksenteret var det sensomotoriske området aktivt. Denne tilleggsaktiviteten i hjernen påverkar minnet vårt. Når vi lærer med rørsler, blir det laga komplekse nettverk. Desse nettverka kan lagre det nye ordet på fleire stader i hjernen. Slik kan ordtilfanget bli handsama meir effektivt. Når vi vil bruke orda, finn hjernen dei snøggare. Dei er òg lagra betre. Uansett er det viktig at rørslene har samanheng med ordet. Hjernen vår skjønar når ordet og rørsla ikkje høyrer saman. Desse nye funna kan føre til nye undervisingsmetodar. Menneske som øver sjeldan på språk, lærer ofte sakte. Kanskje lærer dei lettare når dei må imitere ord med kroppen...
Gjett språket!
_______ er et medlem av den Romanske språkfamilien. Det er nært i slekt med Spansk, Fransk og Italiensk. Det snakkes i Andorra, Catalonia-regionen i Spania og på Balearene. _______ snakkes også i deler av Aragon og Valencia. Det er i alt 12 millioner mennesker som snakker eller forstår _______. Språket oppsto i Pyreneene regionen mellom det 8. og 10. århundre. Det spredte seg deretter til sør og øst gjennom territoriale erobringer.

Det er viktig å merke seg at _______ ikke er en dialekt av Spansk. Det er utviklet fra Vulgærlatin og er ansett som et selvstendig språk. Så, Spanjoler og latinamerikanere forstår ikke automatisk dette språket. Strukturen i _______ ligner veldig på andre i det Romanske språk. Men det er også noen ting som ikke forekommer i andre språk. De som snakker _______ er veldig stolt av språket sitt. At folk skal lære seg _______, har vært fremmet av politiske grupper i et par århundrer. Lær _______ - dette språket har en framtid!