nynorsk » engelsk UK   Adjektiv 2


79 [syttini]

Adjektiv 2

-

+ 79 [seventy-nine]

+ Adjectives 2

Klikk for å se teksten:   
nynorskEnglish UK
Eg har ein blå kjole på meg. I a- w------ a b--- d----. +
Eg har ein raud kjole på meg. I a- w------ a r-- d----. +
Eg har ein grøn kjole på meg. I a- w------ a g---- d----. +
   
Eg kjøper ei svart veske. I’- b----- a b---- b--. +
Eg kjøper ei brun veske. I’- b----- a b---- b--. +
Eg kjøper ei kvit veske. I’- b----- a w---- b--. +
   
Eg treng ein ny bil. I n--- a n-- c--. +
Eg treng ein rask bil. I n--- a f--- c--. +
Eg treng ein komfortabel bil. I n--- a c---------- c--. +
   
Der oppe bur det ei gamal dame. An o-- l--- l---- a- t-- t--. +
Der oppe bur det ei tjukk dame. A f-- l--- l---- a- t-- t--. +
Der nede bur det ei nysgjerrig dame. A c------ l--- l---- b----. +
   
Gjestane våre var hyggelege folk. Ou- g----- w--- n--- p-----. +
Gjestane våre var høflege folk. Ou- g----- w--- p----- p-----. +
Gjestane våre var interessante folk. Ou- g----- w--- i---------- p-----. +
   
Eg har snille born. I h--- l----- c-------. +
Men naboane har frekke born. Bu- t-- n--------- h--- n------ c-------. +
Er borna dine lydige? Ar- y--- c------- w--- b------? +
   

Eitt språk, mange variantar

Sjølv om vi berre snakkar eitt språk, snakkar vi mange språk. Fordi ingen språk er lukka system. I kvart språk finn vi mange ulike dimensjonar. Språket er eit levande system. Språkbrukarane tilpassar seg alltid samtalepartnaren sin. Difor varierer menneske det språket dei snakkar. Desse variantane viser seg i ulike former. Til dømes har kvart språk ei historie. Ho har forandra seg, og vil halde fram med å forandre seg. Det skjønar du på at gamle menneske snakkar annleis enn unge. Og i dei fleste språk finst det ulike dialektar. Mange dialektbrukarar kan tilpasse seg omgjevnadene sine. I visse situasjonar brukar dei standardspråket.

Ulike sosiale grupper har ulike språk. Ungdomsspråket eller jegerspråket er døme på det. Dei fleste menneske snakkar annleis på jobb enn dei gjer heime. Mange brukar ein fagsjargong på jobben. Det er òg skilnader på munnleg og skriftleg språk. Talespråket er vanlegvis mykje enklare enn skriftspråket. Denne skilnaden kan vere ganske stor. Det er tilfellet når skriftspråka ikkje endrar seg på lang tid. Då må brukarane fyrst lære å bruke språket skriftleg. Ofte er språket til menn og kvinner ulikt. I vestlege samfunn er ikkje skilnaden så stor. Men det finst land der kvinner pratar heilt annleis enn menn. I fleire kulturar har òg høflegheit eigne språklege former. Å snakke er dermed slett ikkje så lett! Vi må vere merksame på fleire ting på likt...
Gjett språket!
_______ er et Sør-Slavisk språk. Det er beslektet til Serbisk, Bosnisk og Montenegrinsk. De som snakkes disse språkene kan lett kommunisere med hverandre. Derfor er det mange språkforskere som mener at _______ ikke er et eget språk. De ser på det som et av mange former av Serbo_______. Det er omlagt 7 millioner mennesker som snakker _______ i verden. Språket er skrevet med Latinske bokstaver.

Det _______e alfabet har 30 bokstaver, inkludert noen få spesialsymbol. Skrivemåten er i samsvar med uttalen av ordene. Dette gjelder også for ord som er lånt fra andre språk. Den _______e aksenten er melodisk. Dette betyr at banen av stavelsen er avgjørende i intonasjon. Grammatikken har syv emner, og er ikke alltid enkel. Men det er verdt det å lære det _______e språket! ******a er virkelig et vakkert feriested!