nynorsk » engelsk UK   Klokkeslett


8 [åtte]

Klokkeslett

-

+ 8 [eight]

+ The time

Klikk for å se teksten:   
nynorskEnglish UK
Orsak! Ex---- m-! +
Kva er klokka? Wh-- t--- i- i-- p-----? +
Tusen takk. Th--- y-- v--- m---. +
   
Klokka er eitt. Ho er eitt. It i- o-- o------. +
Klokka er to. It i- t-- o------. +
Klokka er tre. It i- t---- o------. +
   
Klokka er fire. It i- f--- o------. +
Klokka er fem. It i- f--- o------. +
Klokka er seks. It i- s-- o------. +
   
Klokka er sju. It i- s---- o------. +
Klokka er åtte. It i- e---- o------. +
Klokka er ni. It i- n--- o------. +
   
Klokka er ti. It i- t-- o------. +
Klokka er elleve. It i- e----- o------. +
Klokka er tolv. It i- t----- o------. +
   
Eit minutt har seksti sekund. A m----- h-- s---- s------. +
Ein time har seksti minutt. An h--- h-- s---- m------. +
Ein dag har tjuefire timar. A d-- h-- t---------- h----. +
   

Språkfamiliar

Det bur om lag 7 milliardar menneske på jorda. Og dei pratar om lag 7000 forskjellige språk! Som menneske, kan språka òg vera i slekt. Det tyder at dei stammar frå eit feller urspråk. Det finst òg språk som er heilt isolerte. Dei er ikkje genetisk i slekt med noko anna kjent språk. I Europa er baskisk eit døme på eit isolert språk. Dei fleste språk har både foreldre, born og sysken. Dei høyrer til ein bestemt språkfamilie. Du kan finne ut kor like språka er ved å samanlikna dei. Språkforskarar reknar i dag med om lag 300 genetiske einingar. Mellom desse er det 180 familiar som inneheld meir enn eitt språk. Om lag 120 isolerte språk utgjer resten.

Den største språkfamilien er den indoeuropeiske. Han omfattar om lag 280 språk. Mellom dei er dei romanske, germanske og slaviske språka. Det er meir enn 3 milliardar språkbrukarar på alle kontinent! Den sinotibetanske språkfamilien dominerer i Asia. Han har meir enn 1,3 milliardar språkbrukarar. Det viktigaste sinotibetanske språket er det kinesiske. I Afrika har den tredje største språkfamilien heime. Han har namn etter utbreiingsområdete: Niger-Kongo. «Berre» 350 millionar språkbrukarar høyrer til denne språkfamilien. I denne språkfamilien er swahili det viktigaste språket. Oftast gjeld at nær slekt tyder betre forståing. Menneske som snakkar nærskylde språk, kan forstå kvarandre godt. Dei kan lære det andre språket nokså snøgt. Altså er det berre å lære språk – slektstemne er alltid triveleg!
Gjett språket!
_______ er morsmålet til mer enn 90 millioner mennesker. De lever hovedsakelig i _______land, Østerrike og Sveits. _______ snakkes også i Belgia, Liechtenstein, Nord-Italia og Luxemburg. I tillegg til de som har det som morsmål er det 80 millioner som forstår _______. _______ er et av de mest lærde fremmed språk. Som Nederlandsk og Engelsk, er også _______ et Vest-Germansk språk. Det har blitt påvirket av andre språk i mange århundre.

Dette fordi språkområdet ligger i sentrum av Europa. I dag er det mange Engelske ord som blir integrert i _______ vokabular. Et annet trekk ved det _______e språket er de mange dialektene. Dette har imidlertid blitt mindre og mindre viktig. Standardspråket har blitt mer utbredt, spesielt gjennom media. Mange skoler vil derfor gjeninnføre dialekt på læreplanen. Den _______e grammatikken er ikke lett, men er vel verdt innsatsen! Fordi _______ er et av de store språkene i verden.