nynorsk » engelsk UK   Adjektiv 3


80 [åtti]

Adjektiv 3

-

+ 80 [eighty]

+ Adjectives 3

Klikk for å se teksten:   
nynorskEnglish UK
Ho har ein hund. Sh- h-- a d--. +
Hunden er stor. Th- d-- i- b--. +
Ho har ein stor hund. Sh- h-- a b-- d--. +
   
Ho har eit hus. Sh- h-- a h----. +
Huset er lite. Th- h---- i- s----. +
Ho har eit lite hus. Sh- h-- a s---- h----. +
   
Han bur på hotell. He i- s------ i- a h----. +
Hotellet er billeg. Th- h---- i- c----. +
Han bur på eit billeg hotell. He i- s------ i- a c---- h----. +
   
Han har ein bil. He h-- a c--. +
Bilen er dyr. Th- c-- i- e--------. +
Han har ein dyr bil. He h-- a- e-------- c--. +
   
Han les ein roman. He r---- a n----. +
Romanen er keisam. Th- n---- i- b-----. +
Han les ein keisam roman. He i- r------ a b----- n----. +
   
Ho ser på ein film. Sh- i- w------- a m----. +
Filmen er spennande. Th- m---- i- e-------. +
Ho ser på ein spennande film. Sh- i- w------- a- e------- m----. +
   
Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /customers/0/c/2/50languages.com/httpd.www/common/languages.php on line 295

Det akademiske språket

Akademisk språk eller vitskapsspråk er eit språk for seg sjølv. Det blir brukt til faglege diskusjonar. Det blir også brukt i vitskaplege utgjevingar. Tidlegare fanst det einskaplege akademiske språk. I Europa dominerte latin i lange tider vitskapen. I dag er derimot engelsk det viktigaste akademiske språket. Akademiske språk er ein type fagspråk. Dei inneheld særs mange spesielle omgrep. Det viktigaste kjenneteiknet er normering og formalisering. Nokre seier at vitskapsfolk pratar uforståeleg med vilje. Når noko er komplisert, verkar det meir intelligent. Men akademia er oppteken av sanning. Så dei burde bruke eit nøytralt språk.

Det er ikkje rom for retoriske element eller vage flosklar. Likevel finst det mange døme på overdrive vanskeleg språk. Og det ser ut som vanskeleg språk fascinerer menneske! Studiar stadfestar at vi stolar meir på vanskeleg språk. Forsøkspersonar måtte svare på nokre spørsmål. Der måtte dei velje mellom fleire svar. Nokre svar var enkelt formulert, andre særs vanskeleg. Dei fleste forsøkspersonane valde det vanskelege svaret. Men det gav inga meining i det heile! Forsøkspersonane lét seg blende av språket. Sjølv om innhaldet var meiningslaust, vart dei imponerte av forma. Men det er inga kunst å skrive innvikla. Du kan lære korleis du skal pakke enkelt innhald inn i vanskeleg språk. Å uttrykkje vanskelege saker på ein enkel måte, er derimot ikkje så lett. Så nokre gonger er det enkle det verkeleg vanskelege...
Gjett språket!
_______ er med i den østlige gruppen av de baltiske språkene. Det snakkes av mer enn 2 millioner mennesker. _______ er nært beslektet med Litauisk. Men, disse språkene er ikke veldig like hverandre. Dermed kan det skje at Litauere og ******ere konverserer på Russisk. Strukturen i _______ er mindre arkaisk enn det Litauiske. Imidlertid kan mange gamle elementer bli funnet i tradisjonelle sanger og dikt.

Disse viser forholdet mellom det _______e og Latin. Vokabularet er konstruert på en veldig interessant måte. Det inneholder mange ord som kommer fra andre språk. Blant disse er Tysk, Svensk, Russisk og Engelsk. Noen ord ble nylig opprettet fordi de rett og slett har manglet til nå. _______ er skrevet med det Latinske alfabet og har aksent på første stavelse. Grammatikken har mange funksjoner som ikke finnes i andre språk. Men skrivereglene er bestandig klare og tydelige.