nynorsk » engelsk UK   Fortid 1


81 [åttiein]

Fortid 1

-

+ 81 [eighty-one]

+ Past tense 1

Klikk for å se teksten:   
nynorskEnglish UK
skrive to w---e +
Han skreiv eit brev. He w---- a l-----. +
Og ho skreiv eit kort. An- s-- w---- a c---. +
   
lese to r--d +
Eg las eit magasin. He r--- a m-------. +
Og ho las ei bok. An- s-- r--- a b---. +
   
ta to t--e +
Han tok ein sigarett. He t--- a c--------. +
Ho tok eit stykke sjokoladekake. Sh- t--- a p---- o- c--------. +
   
Han var utru, men ho var trufast. He w-- d-------- b-- s-- w-- l----. +
Han var lat, men ho var flittig. He w-- l---- b-- s-- w-- h-----------. +
Han var fattig, men ho var rik. He w-- p---- b-- s-- w-- r---. +
   
Han hadde ingen pengar, berre gjeld. He h-- n- m----- o--- d----. +
Han hadde ikkje flaks, berre uflaks. He h-- n- l---- o--- b-- l---. +
Han lukkast ikkje, han berre mislukkast. He h-- n- s------- o--- f------. +
   
Han var ikkje fornøgd, men misfornøgd. He w-- n-- s--------- b-- d-----------. +
Han var ikkje lukkeleg, men ulukkeleg. He w-- n-- h----- b-- s--. +
Han var ikkje sympatisk, men usympatisk. He w-- n-- f-------- b-- u---------. +
   

Korleis born lærer å snakke rett

Så snart eit menneske er fødd, kommuniserer det med andre. Babyar skrik når dei vil noko. Når dei er eit par månader gamle, kan dei allereie seie nokre enkle ord. Når dei er to år gamle, kan dei seie setningar på om lag tre ord. Du kan ikkje påverke når born byrjar å snakke. Men du kan påverke kor godt dei lærer morsmålet sitt! For å få til det, er det nokre ting du må passe på. Det viktigaste er at barnet som skal lære, alltid er motivert. Barnet må forstå at det oppnår noko når det snakkar. For speborn er eit smil ei positiv tilbakemelding. Større born søkjer dialog med omverda si. Dei rettar seg inn mot korleis menneske rundt dei snakkar. Difor er språkkunna til foreldra og andre oppdragarar viktig.

Og born må lære at språket er verdifullt! Difor bør dei alltid ha det moro. Høgtlesing viser borna kor spennande språk kan vere. Foreldre bør gjere det så mykje som mogleg med barnet sitt. Når eit barn opplever mykje, vil det snakke om det. Born som veks opp tospråklege, treng faste reglar. Dei må vite kva språk som kan brukast med kven. Slik kan dei lære å skilje mellom språka. Når borna byrjar på skule, endrar språket deira seg. Dei lærer eit nytt omgangsspråk. Då er det viktig at foreldra passar på korleis barnet deira snakkar. Studiar viser at det fyrste språket pregar hjernen for alltid. Det vi lærer som born, er med oss resten av livet. Den som lærer morsmålet sitt godt, har nytte av det seinare. Han lærer nye ting snøggare og betre - ikkje berre framandspråk...
Gjett språket!
_______ er et av de Baltiske språkene. Det snakkes av mer enn 3 millioner mennesker. Disse bor i ******en, Hviterussland og Polen. Det eneste språket den er beslektet med er Latvisk. Selv om ******en er et ganske lite land er språket delt inn i mange dialekter. _______ er skrevet med latinske bokstaver, og noen spesialtegn. Typisk med dette språket er lange diftonger.

Det er også flere varianter av vokaler, du har korte, lange og nasale. Uttalen av _______ er ikke vanskelig. Tonefallet er vesentlig mer komplisert, fordi det er fleksibel. Dette vil si at det er basert på den grammatiske formen av ordet. Det er interessant å merke seg det at _______ er et veldig gammeldags språk. Det anses som å være det språket som ligner mest på det orginale språket. Dette betyr at det fortsatt er veldig likt det første Indoeuropeiske språk. Hvis du ønsker å vite hvordan våre forfedre snakket, bør du lære deg _______.