nynorsk » engelsk UK   Fortid 3


83 [åttitre]

Fortid 3

-

+ 83 [eighty-three]

+ Past tense 3

Klikk for å se teksten:   
nynorskEnglish UK
ringje to m--- a c--l +
Eg ringte. I m--- a c---. +
Eg har ringt heile tida. I w-- t------ o- t-- p---- a-- t-- t---. +
   
spørje to a-k +
Eg spurde. I a----. +
Eg har alltid spurt. I a----- a----. +
   
fortelje to n-----e +
Eg fortalde. I n-------. +
Eg har fortalt heile historia. I n------- t-- w---- s----. +
   
lære / studere to s---y +
Eg lærte. Eg studerte. I s------. +
Eg har lært i heile kveld. Eg har studert i heile kveld. I s------ t-- w---- e------. +
   
jobbe to w--k +
Eg jobba. I w-----. +
Eg har jobba heile dagen. I w----- a-- d-- l---. +
   
ete to e-t +
Eg åt. I a--. +
Eg har ete opp alt. I a-- a-- t-- f---. +
   

Historia til lingvistikken

Språk har alltid fascinert menneske. Historia til språkvitskapen er difor særs lang. Språkvitskapen eller lingvistikken er å studere språk systematisk. Menneske har tenkt på språk i fleire tusen år. Med det utvikla ulike kulturar ulike system. Slik oppsto ulike skildringar av språk. Språkvitskapen i dag er fyrst og fremst bygd på gamle teoriar. Spesielt i Hellas vart mange tradisjonar grunnlagde. Men det eldste kjende verket om språk kjem frå India. Det vart skrive for 3.000 år sidan av grammatikaren Sakatayana. I antikken sysla filosofar som Platon med språk. Seinare utvikla romarane teoriane deira vidare. Arabarane utvikla òg sine eigne tradisjonar i det 8. hundreåret.

Allereie då gav verka deira presise skildringar av det arabiske språket. I nyare tid har vi fyrst og fremst forska på kor språket kjem frå. Dei lærde interesserte seg spesielt for språkhistoria. I det 18. hundreåret byrja dei å samanlikne språk med einannan. Slik ville dei forstå korleis språka utvikla seg. Seinare konsentrerte dei seg om språk som system. Det viktigaste spørsmålet var korleis språka fungerer. I dag er det mange retningar innan lingvistikken. Sidan 50-åra er det utvikla fleire nye fagdisiplinar. Desse er til dels sterkt påverka av andre vitskapar. Døme er psykolingvistikk eller interkulturell kommunikasjon. Dei nye retningane innan språkvitskapen er svært spesialiserte. Eit døme på det er feministlingvistikk. Så historia om språkvitskapen går vidare... Så lenge det finst språk, vil mennesket fundere på dei!
Gjett språket!
_______ er morsmål for ca. 2 millioner mennesker. Språket er et Sør-Slavisk språk. Det er mest i slekt med Bulgarsk. Talende av begge språk kan lett snakke med hverandre. Språkene skiller seg mer fra hverandre i skriftlig form. Det har alltid vert mange forskjellige etniske grupper i ******ia. Dette merkes selvfølgelig i det nasjonale språket.

Det har blitt påvirket av mange andre språk. Spesielt nabolandet Serbia, som i lang tid lagde det _______e språket. Vokabularet inneholder også mange begreper fra Russisk, Tyrkisk og Engelsk. Et så stort språklig mangfold eksisterer ikke i mange land. Dette er også grunnen til at ******ierne har måttet kjempe for å få sitt språk anerkjent. _______ litteratur har spesielt lidd under denne situasjonen. _______ er nå ansett som et etablert standard språk. Av denne grunn er det en viktig del av den _______e identitet.