nynorsk » engelsk UK   Fortid av modale hjelpeverb 2


88 [åttiåtte]

Fortid av modale hjelpeverb 2

-

+ 88 [eighty-eight]

+ Past tense of modal verbs 2

Klikk for å se teksten:   
nynorskEnglish UK
Son min ville ikkje leike med dokka. My s-- d-- n-- w--- t- p--- w--- t-- d---. +
Dotter mi ville ikkje spele fotball. My d------- d-- n-- w--- t- p--- f------- / s----- (a-.). +
Kona mi ville ikkje spele sjakk med meg. My w--- d-- n-- w--- t- p--- c---- w--- m-. +
   
Borna mine ville ikkje gå på tur. My c------- d-- n-- w--- t- g- f-- a w---. +
Dei ville ikkje rydde rommet sitt. Th-- d-- n-- w--- t- t--- t-- r---. +
Dei ville ikkje leggje seg. Th-- d-- n-- w--- t- g- t- b--. +
   
Han fekk ikkje lov å ete is. He w-- n-- a------ t- e-- i-- c----. +
Han fekk ikkje lov å ete sjokolade. He w-- n-- a------ t- e-- c--------. +
Han fekk ikkje lov å ete drops. He w-- n-- a------ t- e-- s-----. +
   
Eg fekk ynskje meg noko. I w-- a------ t- m--- a w---. +
Eg fekk lov å kjøpe meg ein kjole. I w-- a------ t- b-- m----- a d----. +
Eg fekk ta meg ein sjokolade. I w-- a------ t- t--- a c--------. +
   
Fekk du røykje på flyet? We-- y-- a------ t- s---- i- t-- a-------? +
Fekk du drikke øl på sjukehuset? We-- y-- a------ t- d---- b--- i- t-- h-------? +
Fekk du ta med hunden på hotellet? We-- y-- a------ t- t--- t-- d-- i--- t-- h----? +
   
I ferien fekk borna lov til å vere lenge ute. Du---- t-- h------- t-- c------- w--- a------ t- r----- o------ l---. +
Dei fekk leike lenge på plassen. Th-- w--- a------ t- p--- i- t-- y--- f-- a l--- t---. +
Dei fekk vere lenge oppe. Th-- w--- a------ t- s--- u- l---. +
   

Tips mot gløymsle

Å lære er ikkje alltid lett. Til og med når det er moro, kan det vere slitsamt. Men når vi har lært noko, er vi glade. Vi er stolte over oss sjølve og framgangen vår. Diverre kan vi gløyme det vi har lært. Det er ofte eit problem, spesielt med språk. Dei fleste av oss har lært eitt eller fleire språk på skulen. Denne kunnskapen går ofte tapt etter skulegangen. Vi snakkar knapt språka lengre. I kvardagen bruker vi mest morsmålet vårt. Mange framandspråk blir brukte berre på ferie. Men viss vi ikkje aktiverer kunnskapen vår jamt, går han tapt. Hjernen vår treng trening.

Du kan seie at han fungerer som ein muskel. Denne muskelen treng rørsle, elles blir han svakare. Men det finst måtar å hindre gløymsle på. Det viktigaste er å bruke jamt det du har lært. Faste ritual kan hjelpe på det. Du kan planleggje ulike rutinar for ulike vekedagar. På måndag kan du til dømes lese ei bok på eit framandspråk. Høyr på ein utanlandsk radiostasjon på onsdagar. På fredag kan du skrive dagbok på framandspråket. På denne måten vekslar du mellom å lese, høyre og skrive. Dermed blir kunnskapen aktivert på mange forskjellige måtar. Alle desse øvingane treng ikkje ta lang tid, ein halvtime er nok. Men det er viktig at du øver ofte! Studiar viser at det du har lært, blir verande i hjernen i fleire tiår. Du må berre dra det ut or skuffen att...
Gjett språket!
_______ er et Vest-Slavisk språk. Det er morsmål for mer enn 45 millioner mennesker. De lever hovedsakelig i ******en og andre land i Øst-Europa. _______e emigranter har brakt språket til nye kontinenter. Et resultat av dette er at omtrent 60 millioner mennesker snakker _______ i verden nå. Det er det mest talende vest-slaviske språk, etter Russisk. _______ er beslektet med Tsjekkisk og Slovakisk.

Det moderne _______e språket er utviklet av forskjellige dialekter. I dag er det nesten ingen dialekter, fordi de fleste snakker _______. Det _______e alfabetet er skrevet på latin og inneholder 35 bokstaver. Nest siste stavelse i et ord har aksent. Grammatikken deles det opp i 7 tilfeller og tre kjønn. Dette betyr at nesten alle ordendinger er avvist eller konjugert. Dette resulterer i at _______ ikke blir regnet som et enkelt språk. Men det vil snart bli et av de store språkene i Europa!