nynorsk » engelsk UK   Imperativ 1


89 [åttini]

Imperativ 1

-

+ 89 [eighty-nine]

+ Imperative 1

Klikk for å se teksten:   
nynorskEnglish UK
Du er lat - ikkje ver så lat! Yo- a-- s- l--- – d---- b- s- l---! +
Du søv for lenge - ikkje søv så lenge! Yo- s---- f-- s- l--- – d---- s---- s- l---! +
Du kjem så seint - ikkje kom så seint! Yo- c--- h--- s- l--- – d---- c--- h--- s- l---! +
   
Du ler så høgt - ikkje le så høgt! Yo- l---- s- l----- – d---- l---- s- l-----! +
Du snakkar så lågt - snakk høgare! Yo- s---- s- s----- – d---- s---- s- s-----! +
Du drikk for mykje - ikkje drikk så mykje! Yo- d---- t-- m--- – d---- d---- s- m---! +
   
Du røykjer for mykje - ikkje røyk så mykje! Yo- s---- t-- m--- – d---- s---- s- m---! +
Du jobbar for mykje - ikkje jobb så mykje! Yo- w--- t-- m--- – d---- w--- s- m---! +
Du køyrer for fort - ikkje køyr så fort! Yo- d---- t-- f--- – d---- d---- s- f---! +
   
Stå opp, herr Møller! Ge- u-- M-. M-----! +
Set deg, Herr Møller! Si- d---- M-. M-----! +
Bli sitjande, Herr Møller! Re---- s------ M-. M-----! +
   
Ver tolmodig! Be p------! +
Ta deg tid! Ta-- y--- t---! +
Vent litt! Wa-- a m-----! +
   
Ver forsiktig! Be c------! +
Ver presis! Be p-------! +
Ikkje ver dum! Do--- b- s-----! +
   

Det kinesiske språket

Kinesisk er språket med flest brukarar i verda. Men det finst ikkje eitt einskilt kinesisk språk. Det finst fleire kinesiske språk. Dei høyrer alle til den sino-tibetanske språkfamilien. Til saman talar om lag 1,3 milliardar menneske kinesisk. Dei fleste av desse bur i folkerepublikken Kina og i Taiwan. Det finst også mange land med kinesiskspråklege minoritetar. Det største kinesiske språket er høgkinesisk. Dette standardiserte høgnivåspråket blir òg kalla mandarin. Mandarin er det offisielle språket i folkerepublikken Kina. Dei andre kinesiske språka blir ofte kalla dialektar. Mandarin blir også brukt i Singapore og Taiwan. Mandarin er morsmål for 850 millionar menneske.

Men det blir forstått av nesten alle kinesisktalande menneske. Difor brukar folk med ulike dialektar mandarin til kommunikasjon. Alle kinesarar har ei felles skrift. Den kinesiske skrifta er 4.000 til 5.000 år gamal. Dermed har kinesisk den lengste litterære tradisjonen. Andre asiatiske kulturar har òg teke i bruk den kinesiske skrifta. Kinesiske skriftteikn er vanskelegare enn alfabetsystem. Men munnleg kinesisk er ikkje så komplisert. Grammatikken er relativt rask å lære. Difor kan studentar gjere raske framsteg. Og fleire og fleire menneske vil lære kinesisk! Som framandspråk blir det viktigare og viktigare. Det er tilbod om kinesiskkurs overalt i dag. Kast deg utpå du òg! Kinesisk er språket for framtida...
Gjett språket!
_______ er et av de Romanske språkene. Det er nært beslektet med Spansk og Katalansk. Det utviklet seg fra den vulgære latinen til Romerske soldater. Europeisk _______ er morsmål for om lag 10 millioner mennesker. Det er et av de store språkene i verden. Dette er på grunn av ******als fortid som en kolonimakt. I det 15. og 16. århundre brakte sjøfolk språket til andre kontinenter.

_______ er fortsatt snakket i deler av Afrika og Asia. Europeisk _______ blir brukt i disse kontinentene. I Brasil er det annerledes. Språket snakkes med noen spesielle funksjoner og regnes som en egen form. Men ******isere og Brasilianere forstår hverandre helt greit. Totalt sett over hele verden er det mer enn 240 millioner mennesker som snakker _______. I tillegg er det ca. 20 Kreolske språk som er basert på _______. _______ er et verdens språk.