nynorsk » engelsk UK   Vekedagar


9 [ni]

Vekedagar

-

+ 9 [nine]

+ Days of the week

Klikk for å se teksten:   
nynorskEnglish UK
måndag Mo---y +
tysdag Tu----y +
onsdag We------y +
   
torsdag Th-----y +
fredag Fr---y +
laurdag Sa-----y +
   
sundag Su---y +
veka th- w--k +
frå måndag til sundag fr-- M----- t- S----y +
   
Den fyrste dagen er måndag. Th- f---- d-- i- M-----. +
Den andre dagen er tysdag. Th- s----- d-- i- T------. +
Den tredje dagen er onsdag. Th- t---- d-- i- W--------. +
   
Den fjerde dagen er torsdag. Th- f----- d-- i- T-------. +
Den femte dagen er fredag. Th- f---- d-- i- F-----. +
Den sjette dagen er laurdag. Th- s---- d-- i- S-------. +
   
Den sjuande dagen er sundag. Th- s------ d-- i- S-----. +
Det er sju dagar i veka. Th- w--- h-- s---- d---. +
Vi arbeider berre fem dagar. We o--- w--- f-- f--- d---. +
   

Det konstruerte språket esperanto

Engelsk er det viktigaste verdsspråket i dag. Alle bør vere i stand til å samtale på det språket. Men andre språk vil òg nå dette målet. Til dømes dei konstruerte språka. Konstruerte språk blir utvikla og utarbeidde medvete. Dei har ein plan for korleis dei skal lagast. I konstruerte språk blir element frå ulike språk blanda. Dermed burde dei vere lette å lære for flest mogleg menneske. Målet for dei konstruerte språka er altså den internasjonale kommunikasjonen. Det mest kjente av dei konstruerte språka er esperanto. Det vart fyrst presentert i 1887 i Warzawa. Grunnleggjaren var legen Ludwik L. Zamenhof. Han meinte at kommunikasjonsproblem var hovudgrunnen til ufred.

Difor ville han lage eit språk som kunne binde saman folk. Med det språket skulle alle menneske tale saman på like fot. Tilnamnet på legen var Dr. Esperanto, den håpefulle. Det viser kor mykje han trudde på draumen sin. Ideen om universell forståing er rett nok mykje eldre. Til no er det utvikla fleire forskjellige konstruerte språk. Dei er ofte tilknytte verdiar som toleranse og menneskerettar. I dag blir esperanto tala i meir enn 120 land. Det finst òg kritikk mot esperanto. Til dømes kjem 70% av ordforrådet frå romanske språk. Elles er esperanto tydeleg indoeuropeisk prega. Esperanto-brukarane utvekslar idear på konferansar og i klubbar. Dei organiserer treff og føredrag regelmessig. No, har òg fått lyst til å lære esperanto? Ĉu vi parolas Esperanton? – Jes, mi parolas Esperanton tre bone!
Gjett språket!
Amerikansk _______ er et av de Vest Germanske språk. Det er en Nordamerikansk _______ dialekt, som Canadisk _______. Det er morsmål for omtrent 300 millioner mennesker. Dermed er den det mest utbredte språkformen av _______. Det er veldig likt Britisk _______. Folk som snakker begge varianter kan lett snakke med hverandre. Samtalen blir vanskelig hvis begge sider snakker veldig dialekt.

Det er imidlertid noen klare forskjeller mellom de to variantene. Det er først og fremt knyttet til uttale, ordforråd og staving. I noen tilfeller kan grammatikk og tegnsetting variere noe. Viktigheten av Amerikansk _______ er økende i forhold til Britisk _______. Dette er hovedsakelig på grunn av den store innflytelsen fra amerikansk film og musikkbransje. De har eksportert sitt språk ut i verden i flere tiår. Selv i India og Pakistan, som var Britiske kolonier adopterer "Amerikanisme i dag." Lær Amerikansk _______, det er det mest innflytelsesrike språk i verden!