nynorsk » engelsk UK   Leddsetningar med at 1


91 [nittiein]

Leddsetningar med at 1

-

+ 91 [ninety-one]

+ Subordinate clauses: that 1

Klikk for å se teksten:   
nynorskEnglish UK
Kanskje det blir betre vêr i morgon. Pe----- t-- w------ w--- g-- b----- t-------. +
Korleis veit du det? Ho- d- y-- k--- t---? +
Eg håpar det blir betre. I h--- t--- i- g--- b-----. +
   
Han kjem heilt sikkert. He w--- d--------- c---. +
Er det sikkert? Ar- y-- s---? +
Eg veit at han kjem. I k--- t--- h---- c---. +
   
Han ringjer sikkert. He--- d--------- c---. +
Er det sant? Re----? +
Eg trur (at) han ringjer. I b------ t--- h---- c---. +
   
Vinen er sikkert gamal. Th- w--- i- d--------- o--. +
Veit du det sikkert? Do y-- k--- t--- f-- s---? +
Eg går ut frå at han er gamal. I t---- t--- i- i- o--. +
   
Sjefen vår ser flott ut. Ou- b--- i- g-----------. +
Synest du det? Do y-- t---- s-? +
Eg synest at han ser veldig flott ut. I f--- h-- v--- h-------. +
   
Sjefen har sikkert ein kjærast. Th- b--- d--------- h-- a g---------. +
Trur du det? Do y-- r----- t---- s-? +
Det er godt mogleg at han har ein kjærast. It i- v--- p------- t--- h- h-- a g---------. +
   

Det spanske språket

Spansk er eitt av verdsspråka. Det er morsmål for meir enn 380 millionar menneske. I tillegg er det andre språk for svært mange menneske. Dermed er spansk eitt av dei viktigaste språka på planeten. Og det er det største av alle dei romanske språka. Dei spansktalande sjølve kallar språket sitt español eller castellano. Omgrepet castellano fortel kor det spanske språket kjem frå. Det utvikla seg frå daglegtalen i Castilla. Dei fleste spanjolar tala kastiljansk så tidleg som det 16. hundreåret. I dag blir omgrepa español og castellano brukt om einannan. Men dei kan òg vere politisk lada. Spansk vart utbreidd gjennom erobringar og kolonisering. Spansk blir òg tala i Vest-Afrika og på Filippinane.

Dei fleste spanskspråklege menneske bur i Amerika. I Mellom- og Sør-Amerika er spansk det største språket. Men òg i USA veks talet på spanskspråklege. Om lag 50 millionar menneske i USA talar spansk. Det er fleire enn i Spania! Spansk i Amerika skil seg frå spansk i Europa. Desse skilnadene ser vi mest i ordtilfanget og grammatikken. I Amerika brukar dei til dømes ei anna fortidsform. Det er òg mange skilnader i ordtilfanget. Nokre ord finst berre i Amerika, andre berre i Spania. Men spansken er ikkje einskapleg i Amerika heller. Det finst forskjellige variantar av amerikansk spansk. Etter engelsk er spansk det mest studerte framandspråket i verda. Og det er nokså snøgt å lære. Kva ventar du på? - ¡Vamos!
Gjett språket!
_______ tilhører det Østlige Romanske Språk. Det er morsmål for omtrent 28 millioner mennesker. Disse lever hovedsakelig i Romania og Moldova. _______ er det offisielle språket i republikken Moldova. Det er også _______-talende samfunn i Serbia og Ukraina. _______ stammer fra Latin. Romerne hadde tidligere to provinser i regionen rundt Donau.

_______ er nært knyttet til Italiensk. Derfor kan ******ere stort sett forstå Italiensk. Den andre veien er vanskeligere. Årsaken er at det _______e inneholder mange slaviske ord. Tonefallet ble påvirket av naboer i det slaviske språkområdet. Som et resultat av det har det _______e alfabetet noen spesielle symboler. _______ er skrevet likt som det er uttalt. Det har mange likhetstrekk med strukturen som i gammel latin. Det er nettopp det som gjør oppdagelsen av dette språket så spennende!