nynorsk » engelsk UK   Leddsetningar med at 2


92 [nittito]

Leddsetningar med at 2

-

+ 92 [ninety-two]

+ Subordinate clauses: that 2

Klikk for å se teksten:   
nynorskEnglish UK
Det irriterar meg at du snorkar. I’- a---- t--- y-- s----. +
Det irriterar meg at du drikk så mykje øl. I’- a---- t--- y-- d---- s- m--- b---. +
Det irriterar meg at du kjem så seint. I’- a---- t--- y-- c--- s- l---. +
   
Eg trur han treng ein dokter. I t---- h- n---- a d-----. +
Eg trur han er sjuk. I t---- h- i- i--. +
Eg trur han søv no. I t---- h- i- s------- n--. +
   
Vi håpar han vil gifte seg med dottera vår. We h--- t--- h- m------ o-- d-------. +
Vi håpar han har mykje pengar. We h--- t--- h- h-- a l-- o- m----. +
Vi håpar han er millionær. We h--- t--- h- i- a m----------. +
   
Eg har høyrt at kona di har hatt eit uhell. I h---- t--- y--- w--- h-- a- a-------. +
Eg har høyrt at ho ligg på sjukehuset. I h---- t--- s-- i- i- t-- h-------. +
Eg har høyrt at bilen din er heilt øydelagt. I h---- t--- y--- c-- i- c--------- w------. +
   
Eg er glad for at du kom. I’- h---- t--- y-- c---. +
Eg er glad for at du er interessert. I’- h---- t--- y-- a-- i---------. +
Eg er glad for at du vil kjøpe huset. I’- h---- t--- y-- w--- t- b-- t-- h----. +
   
Eg er redd den siste bussen har gått. I’- a----- t-- l--- b-- h-- a------ g---. +
Eg er redd vi må ta drosje. I’- a----- w- w--- h--- t- t--- a t---. +
Eg er redd eg ikkje har pengar på meg. I’- a----- I h--- n- m--- m----. +
   

Frå rørsler til språk

Når vi lærer språk, har hjernen mykje å gjere. Han må handtere dei språklege signala. Rørsler og symbol er språklege signal, dei med. Dei fanst til og med før menneskespråket. Nokre teikn blir forståtte i alle kulturar. Andre må lærast. Du kan ikkje forstå dei i seg sjølv. Rørsler og symbol blir handsama som språk. Og dei blir handsama på same stad i hjernen! Ein ny studie har vist det. Forskarar testa fleire forsøkspersonar. Desse forsøkspersonane skulle sjå ulike videoklipp. Hjerneaktiviteten vart målt medan dei såg klippa.

Ein del av klippa uttrykte ulike ting. Det skjedde med rørsler, symbol og språk. Den andre forsøksgruppa såg andre videoklipp. Desse videoane var nonsens-klipp. Språk, rørsler og symbol fanst ikkje. Dei hadde inga meining. I målingane såg forskarane kva som vart handsama kvar. Dei samanlikna hjerneaktiviteten til forsøkspersonane. Alt som hadde meining, vart analysert i same område i hjernen. Resultata frå desse eksperimenta er særs interessante. Dei viser korleis hjernen vår har lært språk over tid. Fyrst kommuniserte mennesket med rørsler. Seinare utvikla det språk. Så hjernen måtte lære å handsame rørsler som språk. Og tydelegvis oppdaterte han berre den gamle versjonen...
Gjett språket!
_______ er et av de språkene som dominerer bokmarkedet. Store verk i verdens litteraturen ble skrevet av _______e forfattere. Det er oversatt veldig mange bøker fra _______. ******erne liker også å lese, så oversettere har alltid mye å gjøre. Det er ca. 160 millioner mennesker som har _______ som morsmål. I tillegg er det mange andre slaviske land som snakker _______. Med dette er _______ det mest snakkede språket i Europa.

På verdensbasis er det 280 millioner mennesker som snakker _______. _______ er beslektet med Ukrainsk og Hvite_______. Grammatikken i _______ er veldig systematisk. Dette er en fordel for folk som liker å tenke analytisk og logisk. Å lære seg _______ er virkelig verdt det! Det er et viktig språk i vitenskapen, kunsten og teknologien. Og ville det ikke vært fint å kunne lese alle de kjente _______e verkene?