nynorsk » engelsk UK   Konjunksjonar 2


95 [nittifem]

Konjunksjonar 2

-

+ 95 [ninety-five]

+ Conjunctions 2

Klikk for å se teksten:   
nynorskEnglish UK
Når slutta ho å jobbe? Si--- w--- i- s-- n- l----- w------? +
Sidan ho vart gift? Si--- h-- m-------? +
Ja, ho har ikkje jobba sidan ho vart gift. Ye-- s-- i- n- l----- w------ s---- s-- g-- m------. +
   
Sidan ho vart gift, har ho ikkje jobba. Si--- s-- g-- m------- s---- n- l----- w------. +
Sidan dei kjenner kvarandre, er dei lukkelege. Si--- t--- h--- m-- e--- o----- t--- a-- h----. +
Sidan dei har born, går dei sjeldan ut. Si--- t--- h--- h-- c-------- t--- r----- g- o--. +
   
Når ringjer ho? Wh-- d--- s-- c---? +
Medan ho køyrer? Wh-- d------? +
Ja, medan ho køyrer bil. Ye-- w--- s-- i- d------. +
   
Ho ringjer medan ho køyrer bil. Sh- c---- w---- s-- d-----. +
Ho ser på fjernsyn medan ho stryk tøy. Sh- w------ T- w---- s-- i----. +
Ho høyrer på musikk medan ho gjer oppgåvene sine. Sh- l------ t- m---- w---- s-- d--- h-- w---. +
   
Eg ser ingenting når eg ikkje har på meg briller. I c---- s-- a------- w--- I d---- h--- g------. +
Eg forstår ingenting når musikken er så høg. I c---- u--------- a------- w--- t-- m---- i- s- l---. +
Eg luktar ingenting når eg er forkjøla. I c---- s---- a------- w--- I h--- a c---. +
   
Vi tek ei drosje viss det regnar. We--- t--- a t--- i- i- r----. +
Vi vil reise jorda rundt viss vi vinn i lotto. We--- t----- a----- t-- w---- i- w- w-- t-- l------. +
Vi begynner å ete viss han ikkje kjem snart. We--- s---- e----- i- h- d------ c--- s---. +
   

Språka i den Europeiske Unionen

I dag er det meir enn 25 statar i den Europeiske Unionen. I framtida vil det vere endå fleire land i EU. Eit nytt land tyder vanlegvis eit nytt språk til. For tida blir det brukt meir enn 20 ulike språk i EU. Alle språka i den Europeiske Unionen er likeverdige. Dette språklege mangfaldet er fascinerande. Men det kan òg føre til problem. Skeptikarar meinar at dei mange språka er til hinder for EU. Dei hindrar eit effektivt samarbeid. Nokre tenkjer at det burde vere eitt felles språk. Alle landa burde kunne kommunisere på dette språket. Men det er ikkje så enkelt. Du kan ikkje utnemne noko språk til einaste offisielle språk.

Dei andre landa ville føle seg forbigåtte. Og det finst ikkje noko verkeleg nøytralt språk i Europa... Og eit konstruert språk som esperanto ville heller ikkje fungere. Fordi kulturen til eit land speglar seg i språket. Difor ville ikkje noko land ta til seg dette språket. Landa ser språket som ein del av identiten sin. Språkpolitikk er eit viktig punkt på dagsordenen i EU. Det finst til og med ein eigen komissær for fleirspråklegheit. EU har mest omsetjarar og tolkar i verda. Om lag 3.500 menneske arbeider for å få til avtaler. Men ikkje alle dokument kan omsetjast. Det ville ta for mykje tid og pengar. Dei fleste papira blir berre omsette til eitt språk. Dei mange språka er ei av hovudutfordringane i EU. Europa skal sameine seg utan å miste dei mange identitetane sine!
Gjett språket!
_______ er et Vest-Slavisk språk. Språket er morsmål for mer enn 5 millioner mennesker. Det er nært knyttet til nabolandet Tsjekkia. Dette er mye på grunn av deres felles fortid som Tsjekko******a. Vokabularet i disse to språkene er stort sett identiske. Forskjellen er primært i tonefallet. _______ ble til ut i fra mange dialekter i det 10. århundre.

Det ble senere påvirket av nabo språk i en lang tid. Dagens språk ble ikke etablert før på det 19. århundre. Noen ting kunne vært forenklet i sammenligning til det Tsjekkiske. De mange ulike dialektene har overlevd. _______ er skrevet med det latinske alfabet. Og det er det språket som er lettest forstått av andre slaviske talende. Du kan si at _______ er et slags mellomspråk i de slaviske land. En god grunn til å komme i enighet med dette vakre språket.