nynorsk » engelsk UK   Konjunksjonar 3


96 [nittiseks]

Konjunksjonar 3

-

+ 96 [ninety-six]

+ Conjunctions 3

Klikk for å se teksten:   
nynorskEnglish UK
Eg står opp så snart vekkjarklokka ringjer. I g-- u- a- s--- a- t-- a---- r----. +
Eg blir trøytt så snart eg må studere. I b----- t---- a- s--- a- I h--- t- s----. +
Eg skal slutte å jobbe straks eg blir seksti. I w--- s--- w------ a- s--- a- I a- 60. +
   
Når ringjer du? Wh-- w--- y-- c---? +
Så snart eg har tid. As s--- a- I h--- a m-----. +
Han ringjer så snart han har litt tid. He--- c---- a- s--- a- h- h-- a l----- t---. +
   
Kor lenge skal du arbeide? Ho- l--- w--- y-- w---? +
Eg skal arbeide så lenge eg kan. I’-- w--- a- l--- a- I c--. +
Eg skal arbeide så lenge eg er frisk. I’-- w--- a- l--- a- I a- h------. +
   
Han ligg i senga i staden for å jobbe. He l--- i- b-- i------ o- w------. +
Ho les avisa i staden for å lage mat. Sh- r---- t-- n-------- i------ o- c------. +
Han sit på kroa i staden for å gå heim. He i- a- t-- b-- i------ o- g---- h---. +
   
Så vidt eg veit, bur han her. As f-- a- I k---- h- l---- h---. +
Så vidt eg veit, er kona hans sjuk. As f-- a- I k---- h-- w--- i- i--. +
Så vidt eg veit, er han arbeidslaus. As f-- a- I k---- h- i- u---------. +
   
Eg forsov meg, elles hadde eg kome tidsnok. I o--------- o-------- I-- h--- b--- o- t---. +
Eg mista bussen, elles hadde eg kome tidsnok. I m----- t-- b--- o-------- I-- h--- b--- o- t---. +
Eg fann ikkje vegen, elles hadde eg vore tidsnok. I d----- f--- t-- w-- / I g-- l---- o-------- I-- h--- b--- o- t---. +
   

Språk og matematikk

Tankar og språk høyrer saman. Dei påverkar kvarandre gjensidig. Språklege strukturar pregar tankestrukturane våre. I nokre språk finst det til dømes ingen ord for tal. Språkbrukarane forstår ikkje konseptet tal. Og matematikk og språk høyrer samen på ein måte. Grammatiske og matematiske strukturar er ofte like. Nokre forskarar trur at dei også blir handsama likt. Dei trur at språksenteret òg er ansvarleg for matematikk. Det kan hjelpe hjernen å gjere utrekningar. Men nye studiar har kome til andre slutningar. Dei syner at hjernen vår handsamar matematikk utan språk. Forskarane undersøkte tre menn.

Hjernane deira var skada. Difor var språksenteret skada. Mennene hadde store problem med å snakke. Dei kunne ikkje lenger formulere enkle setningar. Og dei kunne ikkje forstå ord heller. Etter språktesten skulle mennene løyse rekneoppgåver. Nokre av desse matematiske nøttene var særs innvikla. Likevel greidde forsøkspersonane å løyse dei! Resultata av denne studien er særs interessante. Det syner at matematikken ikkje blir koda med ord. Det kan hende at språk og matematikk har same opphav. Båe blir handsama i same senteret. Men matematikk treng ikkje omsetjast til språk fyrst. Kanskje utvikla språk og matematikk seg saman òg... Og når hjernen er ferdig utvikla, eksisterer dei kvar for seg!
Gjett språket!
_______ er et Sør-Slavisk språk. Det er morsmål for ca. 2 millioner mennesker. Disse lever i ******ia, Kroatia, Serbia, Østerrike, Italia og Ungarn. Tsjekkisk, Slovakisk og _______ er like på mange måter. Det er også mange påvirkninger fra Serbokroatisk i _______. Selv om ******ia er et lite land har det mange forskjellige dialekter. Årsaken til det er språket har en meget begivenhetsrik historie.

Dette gjenspeiles også i vokabularet som også inneholder mange fremmedspråklige begrep. _______ er skrevet med Latinske bokstaver. Grammatikken deles opp i seks deler og tre kjønn. Det er to offisielle måter å uttale _______. En av disse skiller presist i mellom høye og lave toner. Den andre har med språkets arkaiske struktur. ******erne har alltid vært åpne med respekt til andre språk. Så de blir veldig glade når noen er interessert i deres språk!