nynorsk » engelsk UK   Konjunksjonar 4


97 [nittisju / sju og nitti]

Konjunksjonar 4

-

+ 97 [ninety-seven]

+ Conjunctions 4

Klikk for å se teksten:   
nynorskEnglish UK
Han sovna sjølv om TVen sto på. He f--- a----- a------- t-- T- w-- o-. +
Han vart verande ei stund, sjølv om det var seint. He s----- a w---- a------- i- w-- l---. +
Han kom ikkje, sjølv om vi hadde ei avtale. He d----- c--- a------- w- h-- m--- a- a----------. +
   
TVen sto på, men han sovna likevel. Th- T- w-- o-. N------------ h- f--- a-----. +
Det var seint, men han vart verande likevel. It w-- a------ l---. N------------ h- s----- a w----. +
Vi hadde ei avtale, men han kom ikkje likevel. We h-- m--- a- a----------. N------------ h- d----- c---. +
   
Han køyrer bil sjølv om han ikkje har førarkort. Al------ h- h-- n- l------- h- d----- t-- c--. +
Sjølv om vegen er glatt, køyrer han fort. Al------ t-- r--- i- s-------- h- d----- s- f---. +
Sjølv om han er full, syklar han. Al------ h- i- d----- h- r---- h-- b------. +
   
Han har ikkje førarkort. Likevel køyrer han bil. De----- h----- n- l------ / l------ (a-.), h- d----- t-- c--. +
Vegen er glatt. Likevel køyrer han for fort. De----- t-- r--- b---- s-------- h- d----- f---. +
Han er full. Likevel syklar han. De----- b---- d----- h- r---- t-- b---. +
   
Ho finn ikkje arbeid, sjølv om ho har studert. Al------ s-- w--- t- c------- s-- c---- f--- a j--. +
Ho går ikkje til legen, sjølv om ho har vondt. Al------ s-- i- i- p---- s-- d------ g- t- t-- d-----. +
Ho kjøper bil, sjølv om ho ikkje har pengar. Al------ s-- h-- n- m----- s-- b--- a c--. +
   
Ho har studert. Likevel finn ho ikkje arbeid. Sh- w--- t- c------. N------------ s-- c---- f--- a j--. +
Ho har vondt. Likevel går ho ikkje til legen. Sh- i- i- p---. N------------ s-- d------ g- t- t-- d-----. +
Ho har ikkje pengar. Likevel kjøper ho bil. Sh- h-- n- m----. N------------ s-- b--- a c--. +
   

Unge menneske lærer annleis enn gamle menneske

Born lærer språk ganske snøgt. Hjå vaksne tek det oftast lengre tid. Men born lærer ikkje betre enn vaksne. Dei lærer berre annleis. Når vi lærer språk, må hjernen klare temmeleg mykje. Han må gjere fleire ting på ein gong. Når du lærer språk, held det ikkje å berre tenkje over det. Du må òg lære å uttale orda. Då må taleorgana lære nye rørsler. Og hjernen må lære å reagere på nye situasjonar. Det er ei utfordring å kommunisere på framandspråk. Men vaksne lærer framandspråk ulikt i kvar livsfase. Når dei er 20 til 30, er folk framleis vande til å lære.

Skule eller studiar ligg ikkje så langt bak i tid. Så hjernen er godt trena. Dermed kan han lære framandspråk på særs høgt nivå. Menneske mellom 40 og 50 har allereie lært mykje. Hjernen deira dreg nytte av denne røynsla. Han er god til å kombinere nytt innhald med gamal kunnskap. I denne alderen lærer hjernen best slikt han allereie kan litt om. Det kan til dømes vere språk som liknar på tidlegare lærte språk. Når dei er 60 til 70 år, har folk oftast god tid. Dei kan øve ofte. Det er særs viktig for språk. Eldre menneske lærer til dømes framande skrifter godt. Du kan lære med godt utbyte i ein kvar alder. Hjernen kan framleis lage nye nerveceller etter puberteten. Og det gjer han gjerne...
Gjett språket!
Det _______e språket er et av verdens største språk. Det er derfor verdt å ta et _______kurs og lære _______ som fremmedspråk! _______ brukes langt utover sitt opprinnelige språkområde. _______ spredde seg til en ny verden gjennom erobringen av Amerika. Det er i dag det dominerende språket i Sentral- og Sør-Amerika. Det er for tiden 388 millioner mennesker over hele verden som har _______ som morsmål. Av disse er det omtrent 45 millioner som bor i USA alene.

_______ snakkes også i ******ia og Mexico. _______ er morsmål for store deler av Sentral- og Sør-Amerika. De 200 millioner brasilianerne forstår også _______ veldig godt. Den språklige likheten til portugisisk er faktisk veldig stor. _______ er et av de romanske språkene. Språket ble opprettet fra den talte latinen i senantikken. Portugisisk, Fransk, Italiensk og Romansk hører til Romanske språkfamilien. Mange ord i disse språkene er like, og er derfor lettere å lære. Du kan finne alt som er verdt å vite om språket på det _______e Kulturinstituttet Instituto Cervantes.