nynorsk » engelsk UK   Genitiv


99 [nittini / ni og nitti]

Genitiv

-

+ 99 [ninety-nine]

+ Genitive

Klikk for å se teksten:   
nynorskEnglish UK
Katten til veninna mi my g----------- c-t +
Hunden til venen min my b---------- d-g +
Leikene til borna mine my c--------- t--s +
   
Det er kåpa til kollegaen min. Th-- i- m- c---------- o-------. +
Det er bilen til kollegaen min. Th-- i- m- c---------- c--. +
Det er jobben til kollegaen min. Th-- i- m- c---------- w---. +
   
Knappen i skjorta er borte. Th- b----- f--- t-- s---- i- g---. +
Garasjenøkkelen er borte. Th- g----- k-- i- g---. +
Datamaskina til sjefen er øydelagt. Th- b---- c------- i- n-- w------. +
   
Kvar er foreldra til jenta? Wh- a-- t-- g----- p------? +
Korleis kjem eg til huset til foreldra hennar? Ho- d- I g-- t- h-- p------- h----? +
Huset er i enden av gata. Th- h---- i- a- t-- e-- o- t-- r---. +
   
Kva heiter hovudstaden i Sveits? Wh-- i- t-- n--- o- t-- c------ c--- o- S----------? +
Kva er tittelen på boka? Wh-- i- t-- t---- o- t-- b---? +
Kva heiter borna til naboen? Wh-- a-- t-- n---- o- t-- n---------- / n--------- (a-.) c-------? +
   
Når er skuleferien til borna? Når har skuleborna ferie? Wh-- a-- t-- c--------- h-------? +
Når er kontortida til dokteren? Wh-- a-- t-- d------- c----------- t----? +
Når er opningstidene til museet? Når er museet ope? Wh-- t--- i- t-- m----- o---? +
   

Betre konsentrasjon = betre læring

Når vi lærer noko, må vi konsentrere oss. Heile merksemda vår må vere retta mot ein ting. Evna til å konsentrere seg er ikkje arveleg. Vi må fyrst lære å konsentrere oss. Det skjer vanlegvis i barnehagen eller skulen. Når dei ser seks år gamle, kan born konsentrere seg i om lag 15 minutt. Ungdom på 14 år kan konsentrere seg dobbelt så lenge. Konsentrasjonsfasen hjå vaksne varar om lag 45 minutt. Etter eit visst tidsrom søkk konsentrasjonen. Då mistar elevane interessa for stoffet. Det kan òg hende at dei blir trøytte eller stressa. Då blir det mykje vanskelegare å lære. Minnet greier ikkje hugse stoffet så godt.

Men du kan betre konsentrasjonen din! Det er veldig viktig at du har sove nok før du skal lære. Den som er trøytt, kan berre konsentrere seg ei lita stund. Hjernen vår gjer fleire feil når vi er trøytte. Kjenslene våre verkar òg inn på konsentrasjonen. Den som vil lære effektivt, bør vere i ei nøytral sinnsstemning. For mange positive eller negative kjensler hindrar læringa. Sjølvsagt kan du ikkje alltid kontrollere kjenslene dine. Men du kan prøve å sjå bort frå dei når du studerer. Den som vil vere konsentrert, må vere motivert. Når vi lærer, bør vi alltid ha målet for auga. Berre då er hjernen klar til å konsentrere seg. Rolege omgjevnader er òg viktig for konsentrasjonen. Og: Du bør drikke mykje vatn når du lærer, det held deg vaken. Den som hugsar på alt dette, kan sikkert konsentrere seg lenge!
Gjett språket!
_______ er morsmål til omtrent 75 millioner mennesker. Det er et av de Dravidiske språk. _______ snakkes hovedsakelig i Sør-Østlige India. Det er det tredje mest talte språket i India etter hindi og bengali. Tidligere var skriftlig og muntlig _______ svært forskjellige. Det kan nesten sies at det var to forskjellige språk. Men skriftspråket er nå modernisert slik at det kan brukes overalt.

_______ er delt inn i mange dialekter, men de i Nord anses som de rene. Uttalen er ikke så lett. Det bør nok definitivt trenes med en innfødt. _______ er skrevet med sin egen oppskrift. Det er et hybrid av et alfabet og stavelser. Et kjennetegn med skriften er de mange runde formene. Dette er typisk for de sørlige indiske skrifter. Lær _______ - det er så mye å oppdage!