nynorsk » esperanto   Konjunksjonar 1


94 [nittifire]

Konjunksjonar 1

-

+ 94 [naŭdek kvar]

+ Konjunkcioj 1

Klikk for å se teksten:   
nynorskesperanto
Vent til det har slutta å regne. At---- ĝ-- l- p---- ĉ----. +
Vent til eg er ferdig. At---- ĝ-- m- p-----. +
Vent til han kjem att. At---- ĝ-- l- r------. +
   
Eg ventar til håret mitt er tørt. Mi a------ ĝ-- m--- h---- s----. +
Eg ventar til filmen er ferdig. Mi a------ ĝ-- l- f---- f------. +
Eg ventar til lyset er grønt. Mi a------ ĝ-- l- t--------- v-----. +
   
Når reiser du på ferie? Ki-- v- f--------- p-- f----? +
Før sumarferien? Ĉu a---- l- s------ f-----? +
Ja, før sumarferien begynner. Je-- a---- o- l- s------ f----- k---------. +
   
Reparer taket før vinteren kjem. Ri---- l- t-------- a---- o- l- v----- k---------. +
Vask hendene før du set deg til bords. La-- v---- m----- a-----------. +
Lat att glaset før du går ut. Fe--- l- f-------- e-------. +
   
Når kjem du heim? Ki-- v- v---- h-----? +
Etter skulen? Ĉu p--- l- i--------? +
Ja, etter at skulen er slutt. Je-- p--- k--- l- i-------- f------. +
   
Etter ulukka kunne han ikkje arbeide meir. Ha----- a---------- l- n- p-- p---- l-----. +
Etter han mista jobben, reiste han til Amerika. Pe------ s--- l------- l- v------ a- U----. +
Etter han reiste til Amerika, vart han rik. Ve------- a- U----- l- r------. +
   

Korleis du lærer to språk på likt

Framandspråk blir stadig viktigare i dag. Mange menneske lærer eit framandspråk. Men det finst mange interessante språk i verda. Difor lærer nokre menneske fleire språk på ein gong. Når born veks opp som tospråklege, er det vanlegvis ikkje noko problem. Hjernen lærer båe språka automatisk. Når dei blir større, veit dei kva som høyrer til kvart språk. Tospråklege kjenner dei typiske kjenneteikna på båe språka. Hjå vaksne er det annleis. Dei kan ikkje lære to språk samstundes like lett. Dei som vil lære to språk på likt, bør fylgje nokre reglar. Fyrst er det viktig å samanlikne språka med einannan. Språk som høyrer til same språkfamilie, er ofte ganske like.

Det kan føre til at vi blandar dei. Difor er det fornuftig å analysere båe språka nøye. Du kan til dømes skrive ei liste. Der kan du skrive opp likskapar og skilnader. Så må hjernen arbeide intensivt med båe språka. Han hugsar betre kva som er spesielt med båe språka. Du bør òg bruke eigne farger og mapper for kvart språk. Det hjelper til å skilje klårt mellom språka. Når du lærer to ulike språk, er det annleis. Ved særs ulike språk er det ingen fare for blanding. Her er det større fare for å samanlikne språka med einannan! Det ville vere betre å samanlikne dei med morsmålet. Når hjernen kjenner att kontrasten, lærer han meir effektivt. Det er òg viktig at båe språka blir lært like intensivt. I teorien spelar det inga rolle for hjernen, kva språk han lærer...
Gjett språket!
_______ er morsmål for omtrent 12 millioner mennesker. De fleste av disse bor i ******ia og andre land i Sørøst-Europa. _______ er et Sør-slavisk språk. Det er nært beslektet med Kroatisk og Bosnisk. Grammatikken og ordforrådet er svært likt. Det er ingen problemer for ******ere, Kroatere og Bosniere å snakke sammen. Det _______e alfabetet har 30 bokstaver.

Hver og en bokstav har sin unike uttalelse. Det er paralleller til tradisjonelle tonespråk. For eksempel i Kinesisk endrer ord mening ut i fra tonefallet. Noe av det samme gjelder _______. Men I dette tilfellet er det bare på tonehøyden av aksent stavelser som spiller en rolle. Den svært bøyelige språkkulturen er et kjennetegn på _______. Dette vil si at substantiver, verb, adjektiv og pronomen alltid blir bøyd. Hvis du er interessert i grammatiske strukturer, bør du definitivt lære deg _______!