nynorsk » portugisisk PT   På toget


34 [trettifire]

På toget

-

+ 34 [trinta e quatro]

+ No comboio

Klikk for å se teksten:   
nynorskportuguês PT
Er dette toget til Berlin? É e--- o c------ p--- B-----? +
Når går toget? Qu---- é q-- p---- o c------? +
Når kjem toget til Berlin? Qu---- é q-- o c------ c---- a B-----? +
   
Kan eg få kome forbi, er du snill? Co- l------- p---- p-----? +
Eg trur dette er plassen min. Eu a--- q-- e--- é o m-- l----. +
Eg trur du sit på plassen min. Eu a--- q-- v--- e--- s------ n- m-- l----. +
   
Kor er sovevogna? On-- é q-- e--- a c-------------? +
Sovevogna er bakerst i toget. A c------------- e--- n- f-- d- c------. +
Og kvar er matvogna? – Heilt fremst. E o--- é q-- é o v----------------? – N- p------- c--------. . +
   
Kan eg få sove nede? Po--- d----- e- b----? +
Kan eg få sove i midten? Po--- d----- n- m---? +
Kan eg få sove øvst? Po--- d----- e- c---? +
   
Når er vi framme ved grensa? Qu---- é q-- c------- à f--------? +
Kor lenge tek turen til Berlin? Qu---- t---- é q-- d----- a v----- p--- B-----? +
Er toget forsinka? O c------ e--- a-------? +
   
Har du noko å lese? Te- a----- c---- p--- l--? +
Går det an å få noko å ete og drikke her? Há a--- a----- c---- p--- c---- e b----? +
Kan du vere snill og vekkje meg klokka sju? Po-- a--------- à- 7 h----? +
   

Speborn les på lepane!

Når speborn lærer å prate, ser dei på munnen til foreldra sine. Det har utviklingspsykologar funne ut. Når dei er om lag seks månader, byrjar babyar å lese på lepane. Slik lærer dei korleis dei må forme munnen for å lage lydar. Når borna er eitt år gamle, forstår dei allereie nokre ord. Frå denne alderen byrjar dei å sjå folk i augo att. Slik får dei mykje viktig informasjon. I augo ser dei om foreldra er glade eller triste. Gjennom det lærer dei å kjenne att kjensler. Det blir interessant når nokon pratar med dei på eit framandspråk! Då byrjar borna nemleg å lese på lepane att. Slik lærer dei å lage framande lydar òg. Difor bør du alltid sjå på babyar når du pratar med dei.

Vidare treng speborn samtale for å utvikle språket sitt. Foreldre gjentek særs ofte det barnet seier. Slik får barnet ei tilbakemelding. Det er særs viktig for dei små borna. Då veit dei at dei blir forstått. Denne stadfestinga motiverer borna. Dei held fram å ha moro av å lære å prate. Det held altså ikkje å berre spela lydbøker for småborn. Studiar viser at speborn verkeleg kan lese på lepane. I eksperiment vart speborn viste filmar utan lyd. Det var filmar på morsmålet til barnet, og på framandspråk. Speborna såg på filmar på morsmålet i lengre tid. Dei var tydeleg meir merksame. Dei fyrste orda småborn seier, er dei same over heile verda. Mamma og pappa – det er lett å uttale på alle språk!
Gjett språket!
_______ er et Vest-Slavisk språk. Det er morsmål for mer enn 45 millioner mennesker. De lever hovedsakelig i ******en og andre land i Øst-Europa. _______e emigranter har brakt språket til nye kontinenter. Et resultat av dette er at omtrent 60 millioner mennesker snakker _______ i verden nå. Det er det mest talende vest-slaviske språk, etter Russisk. _______ er beslektet med Tsjekkisk og Slovakisk.

Det moderne _______e språket er utviklet av forskjellige dialekter. I dag er det nesten ingen dialekter, fordi de fleste snakker _______. Det _______e alfabetet er skrevet på latin og inneholder 35 bokstaver. Nest siste stavelse i et ord har aksent. Grammatikken deles det opp i 7 tilfeller og tre kjønn. Dette betyr at nesten alle ordendinger er avvist eller konjugert. Dette resulterer i at _______ ikke blir regnet som et enkelt språk. Men det vil snart bli et av de store språkene i Europa!