nynorsk » portugisisk PT   Hjå legen


57 [femtisju / sju og femti]

Hjå legen

-

+ 57 [cinquenta e sete]

+ No médico

Klikk for å se teksten:   
nynorskportuguês PT
Eg har time hjå legen. Eu t---- u-- c------- n- m-----. +
Eg har time klokka ti. Eu t---- a c------- à- d--. +
Kva er namnet ditt? Qu-- é o s-- n---? +
   
Set deg på venterommet, er du snill. Ag----- n- s--- d- e------ p-- f----. +
Legen kjem snart. O m----- j- v--. +
Kvar er du forsikra? Qu-- é o s-- s----- m-----? +
   
Kva kan eg hjelpe deg med? Em q-- l-- p---- s-- ú---? +
Har du smerter? Te- d----? +
Kvar gjer det vondt? On-- é q-- d--? +
   
Eg har alltid vondt i ryggen. Eu t---- s----- d---- n-- c-----. +
Eg har ofte vondt i hovudet. Eu t---- m----- v---- d---- d- c-----. +
Eg har av og til vondt i magen. Às v---- t---- d---- d- b------. +
   
Kan du ta av deg på overkroppen? Ti-- a p---- d- c--- d- s-- r----! +
Legg deg på benken, er du snill. De------ n- m------- s- f--- p-- /s- f-- f----! +
Blodtrykket er i orden. A t----- a------- e--- b--. +
   
Eg gjev deg ei sprøyte. Eu v-- d------ u-- i------. +
Eg gjev deg tablettar. Eu v-- d------ c----------. +
Eg gjev deg ein resept til apoteket. Eu v-- d------ u-- r------ p--- a f-------. +
   

Lange ord, korte ord

Kor langt eit ord er, avheng av kor mykje informasjon det inneheld. Det er vist ved ein amerikansk studie. Forskarane undersøkte ord frå ti europeiske språk. Det skjedde med hjelp av ei datamaskin. Datamaskina køyrte eit program som analyserte forskjellige ord. Med ein formel rekna maskina ut informasjonsinnhaldet. Resultata var eintydige. Di kortare eit ord er, di mindre informasjon ber det. Det er interessant at vi brukar korte ord oftare enn lange. Grunnen kan vere effektiviteten til språket. Når vi snakkar, konsentrerer vi oss om det viktigaste. Difor må ord som inneheld lite informasjon, vere korte. Det garanterer at vi ikkje brukar for mykje tid på det uviktige.

Samenhengen mellom lengd og innhald har endå ein fordel. Det sikrar at informasjonsinnhaldet er konstant. Det tyder at vi kan seie like mykje på eit visst tidsrom. For eksempel kan vi bruke få lange ord. Eller vi kan bruke mange korte ord. Det spelar inga rolle kva vi vel: Informasjonsinnhaldet er det same. Difor får språket vårt ein regelbunden rytme. Det gjer det lettare for tilhøyrarar å fylgje oss. Viss informasjonsmengda alltid varierte, ville det vere vanskeleg. Tilhøyrarane ville ha vanskar med å tilpasse seg språket vårt. Dermed ville forståinga vorte vanskelegare. Den som vil bli best mogleg forstått, bør velje korte ord. Sidan korte ord blir betre forstått enn lange. Difor gjeld prinsippet ‘keep it short and simple!’ Forkorta: KISS!
Gjett språket!
_______ er et indo-iransk språk. Det er morsmålet for ca. 200 millioner mennesker. Mer enn 140 millioner av dem bor i Bangladesh, og ca. 75 millioner i India. I tillegg finnes det talende i Malaysia, Nepal og Saudi-Arabia. Dermed er _______ et av de mest utbredte språk i verden. Språket har sitt eget skriftsystem,

og tallene har sine egne symboler. Hovedsakelig blir arabiske tall brukt i dag. Ordstillingen i _______ følger faste regler. Først kommer motivet, så objektet og verbet til sist. Kjønn finnes ikke i grammatikken. Substantiver og adjektiver varierer bare litt, noe som er bra for de som ønsker å lære seg dette viktige språket. Og så mange som mulig burde gjøre det!