Nynorsk » portugisisk PT   Fortid av modale hjelpeverb 1


87 [åttisju]

Fortid av modale hjelpeverb 1

-

+ 87 [oitenta e sete]

+ Passado dos verbos modais 1

Klikk for å se teksten:   
Nynorskportuguês PT
Vi måtte vatne blomane. Ti----- d- r---- a- f-----. +
Vi måtte rydde i leilegheita. Ti----- d- a------ o a----------. +
Vi måtte ta oppvasken. Ti----- d- l---- a l----. +
   
Måtte de betale rekninga? Vo--- t------ d- p---- a c----? +
Måtte de betale inngangspengar? Vo--- t------ d- p---- a e------? +
Måtte de betale ei bot? Vo--- t------ d- p---- u-- m----? +
   
Kven måtte seie ha det? Qu-- é q-- t--- q-- s- d-------? +
Kven måtte gå heim tidleg? Qu-- é q-- t--- q-- i- p--- c--- c---? +
Kven måtte ta toget? Qu-- é q-- t--- q-- a------ o c------? +
   
Vi ville ikkje bli lenge. Nó- n-- q-------- f---- m---- t----. +
Vi ville ikkje drikke noko. Nó- n-- q-------- b---- n---. +
Vi ville ikkje forstyrre. Nó- n-- q-------- i--------. +
   
Eg ville akkurat til å ringje. Eu q----- p----------- t-------- . +
Eg ville tinge ei drosje. Eu q----- c----- u- t---. +
Eg ville nemleg køyre heim. Eu q----- i- p--- c---. +
   
Eg trudde du ville ringje kona di. Eu p----- q-- q------ t-------- à t-- m-----. +
Eg trudde du ville ringje opplysinga. Eu p----- q-- q------ t-------- p--- a- i----------. +
Eg trudde du ville tinge pizza. Eu p----- q-- q------ p----/e--------- u-- p---. +
   

Store bokstavar, store kjensler

I reklame er det mange bilete. Bilete vekkjer interessa vår spesielt. Vi ser på dei lengre og meir konsentrert enn på bokstavar. Difor hugsar vi reklamar med bilete betre. Og bilete kan vekkje sterke kjensler. Hjernen kjenner att bilete særs snøgt. Han veit med ein gong kva han ser på biletet. Bokstavar fungerer annleis enn bilete. Dei er abstrakte teikn. Difor reagerer hjernen vår saktare på bokstavar. Han må fyrst forstå kva ordet tyder. Du kan seie at teikna må omsetjast av språksenteret i hjernen. Men du kan uttrykkje kjensler med bokstavar òg.

Teksten må berre vere veldig stor. Studiar viser at store bokstavar har stor verknad. Store bokstavar er ikkje berre lettare å sjå enn små. Dei gjev òg sterkare emosjonelle reaksjonar. Det gjeld både for positive og negative kjensler. Storleiken på ting har alltid vore viktig for menneska. Menneske må reagere fort på farar. Og noko er stort, er det vanlegvis ganske nært! Så det er forståeleg at store bilete gjev sterke reaksjonar. Det er ikkje så klart kvifor vi reagerer på store bokstavar. Bokstavar er eigentleg ikkje eit signal til hjernen. Likevel viser han større aktivitet når han ser større bokstavar. Dette resultatet er særs interessant for forskarar. Det viser kor viktige bokstavane har vorte for oss. På ein eller annan måte har hjernen lært å reagere på skrift...
Gjett språket!
_______ hører til de Iranske språkene. Det snakkes hovedsakelig i Iran, Afghanistan og Tadsjikistan. Men det er også et viktig språk i andre land. Blant annet Usbekistan, Turkmenistan, Bahrain, Irak og India. Det er omlag 70 millioner som har _______ som morsmål. I tillegg er det 50 millioner som har det som andrespråk. Forskjellige dialekter snakkes ut i fra region.

I Iran anses Teheran dialekten som standard talespråk. I tillegg må de også lære det offisielle _______. Det _______e bokstaver er en variant av det arabiske alfabet. _______ inneholder ingen substantive markører. Det er heller ingen grammatiske kjønn. Før i tiden var _______ det viktigste språket i Orienten. De som lærer _______ oppdager fort en fascinerende kultur. Og den _______e litteraturen er blant de viktigste i verden.