norsk » engelsk UK   Tall


7 [sju]

Tall

-

+ 7 [seven]

+ Numbers

Klikk for å se teksten:   
norskEnglish UK
Jeg teller: I c----: +
en, to, tre on-- t--- t---e +
Jeg teller til tre. I c---- t- t----. +
   
Jeg teller videre. I c---- f------: +
fire, fem, seks, fo--- f---- s--, +
sju, åtte, ni se---- e----- n--e +
   
Jeg teller. I c----. +
Du teller. Yo- c----. +
Han teller. He c-----. +
   
En. Den første. On-. T-- f----. +
To. Den andre. Tw-. T-- s-----. +
Tre. Den tredje. Th---. T-- t----. +
   
Fire. Den fjerde. Fo--. T-- f-----. +
Fem. Den femte. Fi--. T-- f----. +
Seks. Den sjette. Si-. T-- s----. +
   
Sju. Den sjuende. Se---. T-- s------. +
Åtte. Den åttende. Ei---. T-- e-----. +
Ni. Den niende. Ni--. T-- n----. +
   Gjett språket!
_______ er morsmål til ca. 5 millioner mennesker. Det hører til det Nordiske Språk. Det betyr at den er relatert til Svensk og Norsk. Vokabularet av disse språkene er nesten identiske. Hvis en person snakker et av disse språkene, vil man også forstå de andre to. Derfor er det noe tvil i om de skandinaviske språkene er forskjellige språk. Det kan også være bare regionale varianter av et enkelt språk.

_______ i seg selv er delt opp i mange forskjellige dialekter. Disse er i midlertid i økende grad erstattet av standard språk. På tross av dette dukker det opp nye dialekter, spesielt i urbane områder i ******mark. De kalles sosiale dialekter. Ut i fra talemåten, kan man avsløre alder og sosial status på en person. Dette fenomenet er typisk for det _______e språket. Det er mye mindre tydelig i andre språk. Dette gjør _______ til et spesielt spennende språk.