polski » afrikaans   Osoby


1 [jeden]

Osoby

-

1 [een]

Persone

1 [jeden]

Osoby

-

1 [een]

Persone

Kliknij, aby zobaczyć tekst:   
polskiAfrikaans
ja ek
ja i ty ek e- jy
my obaj / obie / oboje on- a---i
   
on hy
on i ona hy e- sy
oni oboje hu--- a---i
   
mężczyzna di- m-n
kobieta di- v--u
dziecko di- k--d
   
rodzina ’n f-----e
moja rodzina my f-----e
Moja rodzina jest tutaj. My f------ i- h---.
   
(Ja) Jestem tutaj. Ek i- h---.
Ty jesteś tutaj. Jy i- h---.
On jest tutaj i ona jest tutaj. Hy i- h--- e- s- i- h---.
   
(My) Jesteśmy tutaj. On- i- h---.
Wy jesteście tutaj. Ju--- i- h---.
Oni wszyscy są tutaj. Hu--- i- a---- h---.
   

Zgadnij, jaki to język!
_______ należy do języków indoeuropejskich. Nie jest jednak spokrewniony z żadnym innym językiem z tej grupy. Jak dokładnie powstał _______, nie wiadomo. Dzisiaj w tym języku mówi się głównie w Albanii i w Kosowo. Jest językiem ojczystym dla około 6 milionów ludzi. _______ dzieli się na dwie duże grupy dialektów. Rzeka Shkumbin tworzy linię podziału między północnym a południowym dialektem.

W niektórych miejscach znacznie się różnią. Pisany język _______ został utworzony dopiero w XX w. Pisze się w nim łacińskimi literami. Gramatyka częściowo przybliżona jest do greckiego i rumuńskiego. Zbieżności można znaleźć też z językami południowosłowiańskimi. Wszystkie te podobieństwa musiały powstać przez wzajemne kontakty. Kto interesuje się językami, powinien nauczyć się _______ego! Jest językiem wyjątkowym!