polski » angielski UK   Przeszłość 3


83 [osiemdziesiąt trzy]

Przeszłość 3

-

+ 83 [eighty-three]

+ Past tense 3

Kliknij, aby zobaczyć tekst:   
polskiEnglish UK
rozmawiać przez telefon to m--- a c--l +
Rozmawiałem / Rozmawiałam przez telefon. I m--- a c---. +
Przez cały czas rozmawiałem / rozmawiałam przez telefon. I w-- t------ o- t-- p---- a-- t-- t---. +
   
pytać to a-k +
Pytałem / Pytałam. I a----. +
Zawsze pytałem / pytałam. I a----- a----. +
   
opowiadać to n-----e +
Opowiadałem / opowiadałam. I n-------. +
Opowiedziałem / Opowiedziałam całą historię. I n------- t-- w---- s----. +
   
uczyć się to s---y +
Uczyłem / Uczyłam się. I s------. +
Uczyłem / Uczyłam się przez cały wieczór. I s------ t-- w---- e------. +
   
pracować to w--k +
Pracowałem / Pracowałam. I w-----. +
Pracowałem / Pracowałam przez cały dzień. I w----- a-- d-- l---. +
   
jeść to e-t +
Jadłem / Jadłam. I a--. +
Zjadłem / Zjadłam całe jedzenie. I a-- a-- t-- f---. +
   

Historia językoznawstwa

Języki fascynowały ludzi już od dawna. Dlatego historia językoznawstwa jest bardzo długa. Językoznawstwo to systematyczne zajmowanie się językiem. Już tysiące lat temu ludzie zastanawiali się nad językiem. Różne kultury rozwinęły przy tym różne systemy. W ten sposób powstały różne opisy języków. Dzisiejsza nauka o języku bazuje przede wszystkim na teoriach antycznych. Szczególnie w Grecji utworzono wiele tradycji. Najstarsze znane dzieło o języku pochodzi jednak z Indii. Zostało napisane ok 3 000 lat temu przez gramatyka Sakatayana. W starożytności językami zajmowali się filozofowie jak Platon. Później ich teorie rozwijali rzymscy autorzy. Również Arabowie rozwinęli w VIII w. własne tradycje.

Ich dzieła zawierają już dokładne opisy języka arabskiego. W erze nowożytnej chciano przede wszystkim zbadać, skąd pochodzi język. Naukowcy interesowali się szczególnie historią języka. W XVIII w. rozpoczęto porównywanie języków ze sobą. W ten sposób starano się zrozumieć, jak języki rozwijają się. Później koncentrowano się na językach jako systemie. Pytanie, jak funkcjonują języki, jest w centrum zainteresowania. Dzisiaj w obszarze językoznawstwa istnieje wiele kierunków. Od lat 50- tych rozwinęło się wiele nowych dyscyplin. Wpływają na nie częściowo inne nauki. Przykładem jest psycholingwistyka lub komunikacja międzykulturowa. Nowsze kierunki językoznawstwa są bardzo wyspecjalizowane. Przykładem tego jest lingwistyka feministyczna. Historia językoznawstwa idzie więc dalej… Jak długo będą istniały języki, tak długo człowiek będzie nad nimi myślał!
Zgadnij, jaki to język!
Język _______ jest językiem ojczystym dla około 2 milionów ludzi. Należy do języków południowosłowiańskich. Najbliżej spokrewniony jest z językiem bułgarskim. Użytkownicy obu języków mogą porozumiewać się bez problemu. W pisanej formie różnią się w znacznym stopniu. W ******nii zawsze było wiele mniejszości narodowych. Widać to oczywiście również w języku narodowym.

Ukształtowały go liczne inne języki. Szczególnie kraj sąsiedzki Serbia przez długi czas miała wpływ na język _______. Słownictwo zawiera wiele pojęć z języka rosyjskiego, tureckiego i angielskiego. Tak duża językowa różnorodność nie występuje w wielu krajach. Dlatego _______ musiał przejść trudną drogę, by zostać uznanym za odrębny język. Również ******ńska literatura ucierpiała z tego powodu. W międzyczasie jednak _______ stał się znanym językiem standardowym. I dzięki temu jest ważną częścią _______ej tożsamości.